Sportfiskets värde i Vänern – start av pilotundersökning

BildvänernlaxfotoAnd...
En vacker Vänernlax. Foto: Anders Bladh.

Sedan mars 2020 har Sportfiskarnas Värmlandskontor jobbat med projektet ”Sportfiskets värde i Vänern”.

Projektet är en förstudie där Sportfiskarna ska ta fram metod och arbetssätt för att undersöka hur mycket sportfisket genererar ekonomiskt i kommunerna kring Vänern. Genom att belysa sportfiskets omsättning i Vänerkommunerna vill vi uppmärksamma olika aktörer på betydelsen av ett hållbart fiske och vikten av fiskevård, förvaltning och andra fiskefrämjande åtgärder.

Kring påsk kommer Sportfiskarnas kontor i Värmland starta en pilotundersökning där den framarbetade metoden kommer att testas. 400 slumpvis utvalda personer i Sportfiskarnas medlemsregister folkbokförda i kommuner i anslutning till Vänern kommer att bli tilldelade en enkät via mail eller brev. Vi kommer även distribuera enkäter med hjälp av boendeanläggningar och fiskeguider kring Vänern, besöka utvalda hamnar samt lämna enkäter på parkerade trailerekipage.

Under hösten 2020 genomfördes en pilotundersökning i mindre skala. Oavsett om man deltog i undersökningen 2020 eller inte så ber vi våra medlemmar att svara på enkäten under denna pilotundersökning. Detta för att vi sedan på ett bra sätt ska kunna utvärdera om arbetssätt och metod fungerar i praktiken.

Förstudien kommer vara färdig sista maj 2021. Efter det ska en arbetsmodell vara färdig som direkt kan sättas i verket när vi har hittat en finansiär som ekonomiskt kan möjliggöra en framtida huvudundersökning. Resultatet från pilotundersökningen kommer att presenteras i sommarens nummer av Svenskt Fiske.

Mer information:
Victor Sundin, victor.sundin@sportfiskarna.se

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Fiske i Göteborg, Fiske i Värmland, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv