Hjälp till att utveckla sportfisket på Gotland: fyll i vår enkät

gotlandssilver-800Foto: Sportfiskarna / Dina svar är ett viktigt bidrag för att utveckla fisket.

Sportfiskarnas har tagit fram en enkätundersökning om havsöringsfisket på Gotland. Du som fiskar på ön får gärna bidra genom att fylla i den.

Det finns i dagsläget få undersökningar som visar hur sportfisket efter havsöring bedrivs på Gotland, vilka vanor man som sportfiskare har och vad det är i detta fiske man värderar. För att försöka bygga vidare på det än så länge relativt klena informationsunderlaget har Sportfiskarnas regionkontor i Visby genom projektet Fiskeland Gotland nu tagit fram en enkätundersökning som riktar sig till alla som med sportfiskeredskap fiskar eller har fiskat havsöring på Gotland.

Förhoppningen är att kunna samla in värdefull data om sportfiskares vanor, information som i längden kan utgöra underlag för förvaltningen av det gotländska havsöringsbeståndet.

Enkäten är formad för att täcka flera målgrupper – både bofasta, fritidsboende och turister som besöker Gotland för att fiska. Oavsett vilken kategori man tillhör är svaren lika viktiga.

Hjälp gärna till att få bred spridning på denna enkät genom att dela länken fritt till vänner, bekanta och alla som fiskat/fiskar havsöring på Gotland!

Har du och dina vänner kanske en fiskeresa planerad till Gotland i påsk!? Svara då gärna på enkäten efter resan, det tar ca 4 min!

Länk till enkäten.

Länk till Fiskeland Gotlands hemsida.

loggor-gotland-800

Kategorier: Fiske, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv