Sportfiskarna försvarar fisket i Malmö kanal

AbborreMalmökanal_80...

Foto: Amir Rastkerdar

Enligt ett nyligen inlämnat medborgarförslag skulle sportfiske i Malmö kanal förbjudas då fisket enligt förslaget skulle orsaka nedskräpning. Sportfiskarna reagerar stark på förslaget som förbundet anser är missriktat.

Att förbjuda sportfiske på grund av nedskräpning skulle vara fel på flera sätt. Dels skulle ett förbud slå mot möjligheten för människor att idka ett aktivt friluftsliv i en unik stadsnära miljö, dels skulle det inte lösa problemet med nedskräpning då sportfisket knappast är den enda orsaken till nedskräpning vid kanalen. Tvärtom vill förbundet lyfta fram och berömma alla de sportfiskare som under fisket tar sig tid att plocka skräp och därigenom bidrar till att göra miljön vid kanalen renare.

Sportfisket är viktigt för friluftslivet
Det populära sportfisket i Malmö kanal är ett av de främsta streetfisken vi har i Sverige, kanske till och med i hela Europa. Fisket i kanalen är helt enkelt en unik källa till ett aktivt friluftsliv mitt i Malmö. Sportfiskarnas egna aktiviteter vid kanalen engagerar flera hundra barn och ungdomar varje år. I dessa aktiviteter får deltagarna lära sig att fiska hållbart och att vara aktsamma om naturen. En viktig del i verksamheten är även att lära barn och unga att plocka upp skräp.

Sportfiskarna ser såklart allvarligt på nedskräpningsproblematiken vid kanalen och är även beredda att bidra till förbättringar. Sportfiskarnas regionkontor i Malmö för därför en dialog med Malmö stad om fisket i kanalen. En utredning har nyligen tagits fram om fiskets förutsättningar där just nedskräpning har presenterats som ett problem. Kommunen jobbar nu med vilka åtgärder som kan förbättra tillgängligheten och sportfiskets möjligheter. Under året förväntas det komma förslag till förbättringar.

Kategorier: Fiske i Malmö, Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv