HaV stänger två områden i Skagerrak för trålfiske

havbild1_800Foto: Sportfiskarna

Havs- och vattenmyndigheten agerar nu föredömligt för att skydda känsliga bestånd av uppväxande fisk och räka.

HaV har nyligen fattat beslut om en så kallad realtidsstängning av två områden på svenskt vatten i Skagerrak. Stängningarna gäller för vissa trålfiskeredskap och under någon vecka fram till början av mars. Besluten att stänga områdena fattades efter att Kustbevakningen gjort inspektioner ombord på två danska fiskefartyg. Inspektionerna visade i det första fallet att andelen ung torsk, kolja, vitling och gråsej i det kontrollerade tråldraget var hela 60 % vilket med bred marginal överskred gällande tröskelvärde. I det andra fallet var det andelen småräka (mindre än 14,8 mm carapaxlängd) som var för hög.

Stängningarna är ett exempel på föredömligt snabbt agerande baserat på ansvariga myndigheters samverkan. Tillämpning av kontrollförordningens bestämmelser om realtidsstängningar kan visa sig vara verkningsfulla åtgärder för att skydda känsliga bestånd och minska riskerna för överfiske, särskilt som det annars tyvärr är mycket svårt att lagföra allternativt sanktionera yrkesfiskare som uppenbart bryter mot landningsskyldigheten och fortsatt dumpar oönskade bifångster. Men det krävs att realtidsstängningar tillämpas mer konsekvent och på samma sätt som i de här exemplen.

Vid kontroll jämförs fångsten i det kontrollerade “sista tråldraget” med fartygets loggböcker och fångsten i lasten. Utifrån detta kan man bedöma andelen ungfisk i fångsten och om yrkesfiskaren landar och rapporterar in korrekta fångster. Observera särskilt andelen fångad torsk, kolja och vitling under minimimåttet i sista tråldraget från område 1: 130 kg eller 60% av fångsten! Ombord fanns då alltså endast 10 kilo fisk av andra arter än torsk, kolja och vitling tillsammans med 280 kg kräfta!

Se tabell nedan, sammanställning av Kustbevakningens inspektionsprotokoll:

graf-sista-traldrag-...
Stängda områden:
Område 1. Snabbstängning av yrkesfiske till skydd för torsk, kolja, gråsej och vitling, 210215-210309. 
Område 2. Snabbstängning av yrkesfiske till skydd för nordhavsräka, 210217-210303 

Kategorier: Nyheter förstasidan | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv