Sportfiskarna söker restaureringsexpert till Mörrumsån

morrumsaan-foto_ebbe...Foto: Ebbe Berglund

Sportfiskarna Region Syd söker aktör för att genomföra vattenvårds- och restaureringsarbete i Mörrumsån inom projektet LIFE CONNECTS.

Sportfiskarna Region Syd avser att upphandla en aktör för att utföra vattenvårds- och restaureringsarbete i Mörrumsån nedströms Svängsta, enligt rapporten Översiktlig plan för biotopvårdsåtgärder inom LIFEConnects i Mörrumsån 2021–2024. Läs mer i bilagan på länk nedan. 

Sportfiskarna har som ansvarsområde i LIFE CONNECTS att genomföra vattenvårds- och restaureringsarbete längs Mörrumsån. Sportfiskarna avser därför att upphandla en aktör för att bistå Sportfiskarna i detta arbete. Uppdragstagaren till denna tjänst ska säkerställa att ett kvalificerat vattenvårds- och restaureringsarbete genomförs vid utpekade lokaler längs Mörrumsån för att nå gynnsam bevarandestatus för de prioriterade Natura 2000-naturtyperna samt för lax, flodpärlmussla, tjockskaliga målarmussla och utter. Sportfiskarna avser att uppdragstagaren ska agera verksamhetsutövare för åtgärdsarbetet.  

Läs mer om upphandlingen med bilaga här.

Kategorier: Region Syd, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv