Fliseryds Sportfiskeklubb gör skillnad i Emån

emaan-fiskevaard-800
Foto: Fliseryds Sportfiskeklubb / Före och efter åtgärd på en forssträcka.

Med stöd från Sportfiskarnas Fiskevårdsfond har föreningen i flera omgångar genomfört konkreta fiskevårdsinsatser i Emån. Läs och inspireras av föreningens arbete och missa inte att söka medel till er förenings fiskevårdsinsatser under 2021.

Under 2020 delades cirka 200 000 kr till olika fiskevårdsprojekt runt om i landet. Ett av dessa projekt genomfördes av Fliseryds Sportfiskeklubb vid Emån i Småland. Klubben har i flera år arbetat med att biotopvårda och återställa rensade sträckor i Emån och därmed skapa fler lek- och uppväxthabitat för lax och havsöring.

För att kunna fortsätta det viktiga arbetet sökte man 2020 medel för att bland annat kunna köpa in vadare och utrustning till en motordriven vinsch. Därmed kan man återföra block och sten på flera hundra kilo utan att använda sig av större maskiner som annars kan skada den känsliga naturen och marken intill vattendraget. Restaureringsarbetet skedde i ett kvillområde där ån delar upp sig i flera mindre fåror, sträckor som ofta är oerhört viktiga uppväxtområden för lax och havsöring. För att lyckas med projektet har klubbmedlemmarna lagt ner nästan 80 timmars ideellt arbete – en fantastisk insats! De restaurerade sträckorna kommer följas upp med hjälp av elfiske för att ta reda på hur mycket tätheten av lax och öringar ökar. Fliseryds Sportfiskeklubb kommer såklart ha stor användning för utrustningen i framtida projekt.

Läs mer om Fliseryds Sportfiskeklubbs fiskevårdsarbete här.

Sök medel för åtgärder under 2021
Sportfiskarna vill påminna våra ansluta föreningar och klubbar om möjligheten att söka medel för tänkta fiskevårdsåtgärder. Fonden delar ut pengar för olika typer av projekt som rör fisk- och vattenvård, allt ifrån inköp av utrustning till kostnader för att hålla i seminarier. Förbundet bistår gärna med att bolla idéer, ge tips och råd eller frågor om ansökan. Sista dagen att lämna in ansökan är 1 mars. Läs mer om fiskevårdsfonden här. 

Mer info om ansökan till Fiskevårdsfonden: Julius Jarving Ohlsson, 070-020 90 55, julius.jarving.ohlsson@sportfiskarna.se

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv