Miljömålsberedningen kritisk till fiskeriförvaltningen

bottentralare-800Foto: Sportfiskarna 

Idag presenterade Miljömålsberedningen ett ambitiöst och kraftfullt helhetsgrepp om havsmiljöpolitiken i och med sitt betänkande "Havet och människan".

Under de senaste två åren har den av regeringen tillsatta Miljömålsberedningen arbetat med uppdraget att föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Miljömålsberedningen består av ett sekretariat samt en parlamentarisk beredning med ledamöter från samtliga riksdagspartier, inklusive en ordförande. Utöver detta har regeringen förordnat 37 experter som sedan 2019 har bistått Miljömålsberedningen inom sina respektive expertområden som nationalekonomi, övergödning, hållbarhetsfrågor, samhällsplanering, havsforskning och förvaltning. Av de 37 experterna är två personer anställda hos Sportfiskarna och har inte minst medverkat i det fiskeripolitiska arbetet.

Betänkandet överlämnades formellt till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) idag 15/1 och innebär ett helhetsgrepp om de havsmiljöpolitiska frågorna, bland annat i form av konkreta förslag på lagändringar i form av en ny havsmiljölag. Det mycket omfattande underlaget innehåller bland mycket annat flertalet förslag som Sportfiskarna arbetat för under många år. Utflyttning av trålgränsen, en översyn av det storskaliga industrifisket och en satsning på restaurering av rovfiskbestånden är sådana frågor som nu föreslås genomlysas bättre. Förbundets två experter har under arbetsmötena pekat särskilt på decennier av misshushållning av våra gemensamma fiskresurser i form av ett storskaligt överfiske i svenska vatten sedan 1980-talet. Det är mycket positivt att denna fråga i flera avseenden lyfts i betänkandet.

Förbundet är överlag mycket positivt inställt till inriktningen på betänkandet och särskilt det faktum att så många goda förslag har passerat den parlamentariska beredningen och fått genomslag i det slutliga betänkandet. Om förslaget att ekosystemansatsen ska genomsyra hela det svenska havsmiljöarbetet får genomslag kan vi på riktigt få se en förändring av nuvarande bristfälliga fiskeriförvaltning, och i slutändan få en återhämtning av fiskbestånden. Sportfiskarna kommer att mycket noga följa upp arbetet med det nu framlagda betänkandet.

Läs mer:
Hela betänkandet.

Altinget: Även havet har en gräns och där är vi nu.

Kategorier: Miljö | Taggar: |

Nyhetsarkiv