Fantastisk premiärvecka för fisket i Nyköpingsån

oring_nykoping-800
Foto: Tommy Bromander / Den lokala fiskaren Tommy Bromander med en stabbig öring.

2021 var inte speciellt gammalt när de första fångade havsöringarna i Nyköpingsån rapporterades. Under premiärdagen besökte ett trettiotal personer ån för att testa fiskelyckan efter de prickiga öringarna i ån och visst nappade det.

-Jag var förbi ån en sväng den 1 januari och pratade med fiskare som hade fångat båda två och tre öringar samt tappat ett antal fiskar berättar Rickard Gustafsson, projektledare på Sportfiskarna.

Under första veckans fiske har drygt 80 öringar rapporterats in till det för året framtagna rapporteringssystemet, men det har med säkerhet fångats fler fiskar som ännu inte rapporterats in. Flera fiskar i femkilosklassen har fångats. Det nya regelverket med en renodlad flugfiskezon har tagit emot väl av merparten av de som fiskar, men det finns även personer som saknar det gamla upplägget med varannandagsfiske.

-Beslutet grundar sig på att det funnits en stor efterfrågan för detta upplägg. Vi kommer testa det under 2021 så får vi utvärdera utfallet. Möjligheten till flugfiske efter laxartad fisk i strömmande vatten är mycket begränsad i södra Sverige och vi tror att detta kan locka fler långväga gäster att besöka Nyköpingsån. Något som även gynnar turism och näringslivet, fortsätter Rickard.

Samtidigt jobbar förbundet långsiktigt för att tillgängliggöra bättre fiskemöjligheter för alla typer av fiskemetoder i ån. Detta i kombination med den nya miljöprövningen för kraftverken i ån, kommer skapa fler strömsträckor tillgängliga för sportfiske i framtiden. 
Nämnvärt är att öring fångats även i Zon 2 och 4 trots färre fiskare. Helt osannolikt är inte heller att det finns öring i Zon 1 då stora mängder fisk passerade både kraftverket vid Storhuskvarn och Fors i samband med avsänkningen som genomfördes av kraftbolaget under hösten. Under början av förra året var Zon 2 riktigt het och fiskar i femkiloklassen fångades där.

Välkomna att fiska i Nyköpingsån. Mer information, fiskekort och rapporteringssystem hittas på www.fiskekort.se/nykopingsan

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Fiske i Stockholm, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv