Klargörande om Storfiskregistrets roll vid rekordtävlingar

Abborre-2620g-800
Foto: Storfiskregistret / Alexander Björk med en av Storfiskregistrets större abborrar på 2,620 kg från Rögle dammar. Väldigt få fiskar har under åren varit i närheten av Gary Wickins rekordfisk fångad 1985 i Hällers Myr som vägde 3,150 kg.

Sportfiskarna vill förtydliga Storfiskregistret och förbundets roll vid godkännandet av nya svenska sportfiskerekord. Sportfiskarna samarbetar inte med rekordtävlingar med stora prissummor.

Sportfiskarna godkänner svenska sportfiskerekord. För detta arbete har förbundet en särskild kommitté av sakkunniga som granskar rekordansökningar, kontrollerar vågar med mera och godkänner eller avslår rekordfiskar. Det är såklart viktigt att denna verksamhet är objektiv och helt frikopplad från kommersiella verksamheter, exempelvis som rekordtävlingar med stora prissummor, som potentiellt skulle kunna påverka bedömningen. Sportfiskarna ser även uppenbara risker för försök till fusk när det förekommer höga prissummor i rekordtävlingar.

Alla svenska rekord och alla registrerade fiskar över gällande minimivikter finns samlade i Sportfiskarnas databas Storfiskregistret. Storfiskregistret startade 1971 och omfattar idag över 37 000 stora fiskar av alla tänkbara arter från svenska vatten. Storfiskregistret är en unik databas över sportfiskefångster i Sverige. Förutom beståndsstatus för olika arter kan man även söka fram var, hur och när man bäst fångar stora fiskar. Läs mer om Storfiskregistrets regler och minimivikter här.

Storfiskregistrets fångstdata används relativt ofta för forskningsändamål, något förbundet generellt ställer sig positivt till. Storfiskregistrets fångstdata speglar väl beståndsstatus för många av våra fiskarter, bland annat många av våra havsfiskar.
Läs mer om Storfiskregistret här.

Kategorier: Storfiskregistret, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv