Rekordstor biotopkartering i region Väst

Vandringshinder-Svar...Foto: Robin Lindgren / Vandringshinder vid Forshyttan i Svartån, Filipstad kommun.

Sportfiskarna har under 2020 biotopkarterat ca 36 mil vattendrag i Halland, Västra Götaland och Värmland. Bland avrinningsområden som karterats under året kan nämnas Gullspångsälven, Lungälven, Nordmarksälven, Ätran, Vinån, Bäveån samt en stor mängd mindre havsöringsbäckar.

Biotopkarteringarna kommer att redovisas med åtgärdsförslag om exempelvis utrivning av vandringshinder samt restaurering av rensade och dikade sträckor.

–Vi konstaterar att åtgärdsbehoven är enorma och att potentialen att stärka fiskbestånden är mycket stor i sträckor som påverkats av bland annat rensning och vandringshinder, säger Sportfiskarnas biolog Robin Lindgren.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv