Många frågor inför den kommande nationella kalkplanen

vattendrag-skog-800Foto: Bengt Olsson

Havs- och vattenmyndigheten planerar att lansera den nya nationella kalkplanen under 2021.

Planen har föregåtts av framtagandet av en rad olika rapporter som målvattendragsundersökningen och rapporter som utvärderar kalkeffekterna, bland annat för fisk i strömmande vatten, fisk i sjöar, bottenfauna och flodpärlmussla. Länsstyrelserna har även lämnat in underlag på regionala försurningsbedömningar och på deras fortsatta behov av kalkning. Men trots det gedigna kunskapsunderlaget finns rimligen flera svårlösta utmaningar, bland annat att kalkningen överlag har låg måluppfyllelse. En annan uppenbar utmaning för framtiden är att ett antal län vittnar om att tilldelade medel inte räcker till för att täcka deras kalkbehov. Sportfiskarna har därför ställt några frågor om kalkplanen till Erik Boström, ansvarig tjänsteman på HaV.

Har ni nu fått in alla nödvändiga underlag från länen?
Vi höll en workshop och fick då in en del inspel till den nationella planen. Vi planerar att ha mera kommunikation med länsstyrelserna nästa år.

Stämmer slutsatserna i Målvattendragsundersökningen överens med länens egna försurningsbedömningar?
Flera av kalkhandläggarna är kritiska till försurningsbedömningarna i Målvattendragsundersökningen.

Kommer kalkplanen att gå ut på remiss till Länsstyrelserna så att de får möjlighet att lämna synpunkter innan den lanseras? 
Vi har gett det beskedet till länen.

Hur ska den låga måluppfyllelsen inom kalkningen kunna lösas? 
Det här är jättesvårt och diskuteras för närvarande för fullt på Hav. Det är viktigt att poängtera att den låga måluppfyllelsen till stor del är ett resultat av att vi provtar oftare.

Hur säkra är ni på att planen verkligen hinner bli klar under 2021?
Som det ser ut nu så kommer vi att hinna med detta men man kan aldrig vara säker.

Läs mer här: Nationella kalkningsplanen klar 2021- www.havochvatten.se

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv