Ny undersökning om de värden kalkningen skapar

sjokalkning_sisjon_8...Foto: Rolf Johansson / Kalkningsverksamheten kostar samhället omkring 160 miljoner kronor årligen. Fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar var enligt HaV:s och SCB:s senaste undersökning omkring 10,6 miljarder kronor under 2019. Sportfiskarna har länge efterfrågat undersökningar av vad det faktiska värdet av sportfiske i kalkade vatten kan motsvara.

Havs- och vattenmyndigheten har i år genomfört en enkätundersökning som ska visa hur kalkningsverksamheten värderas av befolkningen, en så kallad betalningsviljestudie.

Ett representativt urval av befolkningen har svarat på frågorna i enkäten. Resultaten av betalningsviljestudien kommer att presenteras under 2021.

Liknande studier har tidigare genomförts när kunskapen om försurning och kalkning var större bland allmänheten. 

Kalkningens ekonomiska värden undersöktes exempelvis 1996 då en betalningsviljestudie genomfördes till ett yttrande till Kalkningsutredningen: Naturvårdsverket, dnr 714-3099-96, ”Yttrande om förslag från Kalkningsutredningen”, yttrande 1996-08-20 till M-dep. Denna studie visade då att varje investerad krona gav minst 2 kronor tillbaka till samhället. En slutsats som senare använts frekvent i olika sammanhang. 

Läs mer här: Hur mycket går samhället i vinst på kalkningen?

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv