Hur hållbar är vattenkraft? Bidra med dina synpunkter!

fd_eldforsen_800Foto: Bengt Olsson

För närvarande genomför EU-kommissionen en offentlig konsultation där alla europeiska medborgare kan lämna synpunkter på kommissionens förslag gällande bland annat nya hållbarhetskrav på vattenkraften. Man kan lämna förslag fram till 18 december.

Den senaste tiden har frågan om hållbar vattenkraft diskuterats flitigt i Sverige av politiker, näringsliv och miljöintressen. Anledningen är att EU-kommissionen har tagit fram förslag på kriterier för vilka verksamheter som kan definieras som hållbara ur klimatsynpunkt, samtidigt som de inte anses orsaka betydande skada ur andra hållbarhetsperspektiv. Förslaget har upprört både politiker och näringsliv då de verksamheter som inte klassas som hållbara enligt taxonomin anses kunna få det svårare att få in kapital.

Vattenkraftbranschen är starkt kritisk till de hållbarhetskrav som ställs på den befintliga vattenkraften, såsom krav på regelbunden omprövning av tillstånd, miljöanpassad vattenreglering och moderna fiskvägar. Krav som Sportfiskarna och andra miljöorganisationer menar är fullständigt rimliga, inte minst med tanke på att vattenkraften under decennier sluppit miljökrav. Man skulle kunna säga att vattenkraftbranschens strategi om att skjuta på miljöanpassning så länge som möjligt, nu slår tillbaka mot branschen. Den aktuella diskussionen visar med all tydlighet att svensk vattenkraft är långt ifrån hållbar idag. Vattenkraften medför fundamentala miljökonsekvenser som måste åtgärdas om vi ska leva upp till vattendirektivet. 

EU-kommissionens förslag visar avsevärt högre ambitioner jämfört med den svenska strategin för miljöanpassning av vattenkraften. I Sverige har politiker beslutat att vattendirektivets undantag ska utnyttjas maximalt. I den nationella planen för omprövning av vattenkraft värderas vattenkraftproduktionen högt, medan natur- och fiskevärden kommer i andra hand. 

För att vattenkraften ska klassas som hållbar ska den enligt kommissionens förslag säkerställa så nära ostörda förhållanden som möjligt i vattendragen, vilket inkluderar toppmoderna och fullt fungerande fiskvägar och turbiner som förhindrar fiskdöd, åtgärder för att
säkerställa ekologiska flöden och sedimenttransport, skydd eller förbättring av livsmiljöer för vattenlevande arter och minskning av negativa effekter av övergödning. 

Möjligen kan EU med sina hållbarhetskriterier sätta press på Sverige för att skynda på och höja kraven för den förestående miljöanpassningen av vattenkraften som i nuläget väntas vara en långdragen process med låga ambitioner. 

Det annars framsynta förslaget från kommissionen har dessvärre också en negativ baksida. Kommissionen föreslår att även ny vattenkraft ska kunna omfattas av den så kallade taxonomin och därmed kunna klassas som hållbar. Om förslaget går igenom misslyckas man med att skydda redan kraftigt fragmenterade sötvattensekosystem från ytterligare vattenkraftutbyggnad. I Sverige är det idag ovanligt att nya vattenkraftverk byggs, men då och då initieras prövningar för ny småskalig vattenkraft. I övriga Europa, inte minst i Östeuropa, finns ett stort intresse för utbyggnad av främst småskalig vattenkraft vilket innebär ett avgörande hot mot europeiska vattendrag. Enligt taxonomin måste samtidigt ny vattenkraftutbyggnad uppfylla kraven för vattendirektivet, vilket kan anses vara en omöjlig ekvation då vattenmiljön inte får försämras, men enligt kommissionen kan det alltså vara möjligt. EU-kommissionens förslag riskerar att innebära att vi får se ett ökat intresse för vattenkraftutbyggnad även i Sverige, t ex småskalig vattenkraft vid gamla dammar som inte längre fyller någon funktion. Då kan dessa dammar permanentas där man annars hade haft en stor potential för att restaurera viktiga strömsträckor i enlighet med mål för vattendirektiv och biologisk mångfald. 

För närvarande genomför EU-kommissionen fram till 18 december en offentlig konsultation där alla europeiska medborgare ges möjlighet att lämna synpunkter på kommissionens förslag gällande taxonomin. Det går bra att lämna synpunkter på svenska om man vill via länken nedan. För att lämna synpunkter behöver man registrera ett konto, klicka då på den gula rutan där det står– Give feedback.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL  SIDAN: ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv