Stor skillnad mellan överlevnaden hos vild och odlad laxsmolt

smolt-dalalven-800
Foto: Frida Kaiskog

Det är sedan tidigare känt att vild laxsmolt har bättre överlevnad under utvandringen till havet än odlad smolt. Forskningsresultat från SLU och länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala län visar nu tydligt hur mycket bättre vild smolt kan klara sig. Resultatet är slående.

Under 2017, 2019 och 2020 har försök med radio och akustisk telemetri utförts i Dalälven med syfte att kontrollera överlevnad av smolten under deras nedströmsvandring mot havet. Man har använt både vild och odlad laxsmolt så resultatet går att jämföra. Resultat visar en stor skillnad i förmågan att klara predation från exempelvis skarv, säl, gädda och gös.

Bland annat överlevde 60–68% av vild laxsmolt fångad i Kungsådran i Älvkarleby. Försöket utfördes genom att den vilda smolten märktes och sattes ut längre upp i Dalälven så att deras vandring tolv kilometer nedströms genom Storfjärden Marma kunde följas. Hög överlevnad på denna sträcka är mycket viktigt eftersom man nu har påbörjat åtgärder för att på sikt återintroducera lax i Dalälven och det bästa reproduktionsområdet ligger precis uppströms Storfjärden.

Samtidigt överlevde endast 5% av odlad smolt en vandring på åtta kilometer genom fjärden från Gålsbo till Torrön i Dalälven. Upprepning av försöken i Storfjärden året efter gav liknande resultat.

Nya smoltutvandringsförsök med olika förhållanden ska fortsätta även under 2021 för att få tillräckligt med data för att ytterligare säkerställa resultatet. Bland annat ska smolten följas hela vägen från det största potentiella reproduktionsområdet i Dalälven och ända ut till havet.

Forskningen om smoltöverlevnad ger resultat som är nödvändiga när man arbetar för att återskapa möjlighet för lek för vildlaxen i Dalälven men kan även hjälpa till att säkerställa ett tillräckligt antal av odlad laxsmolt för att vattenkraftsbolagen ska kunna kompensera för förlusten av vildlaxproduktion.

Sportfiskarna anser att förutsättningarna är goda för att på sikt återskapa vildlaxproduktion högre upp i Dalälven och att detta då bland annat bör kunna skapa förutsättningar för ett attraktivt laxfiske på fler sträckor av älven än i dag.

Klicka här för att läsa mer om smoltstudierna i Dalälven.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv