Positiv trend för laxfisket i Vättern under hösten

landfiske-vatterlax-...Foto: Johnny Axman / En fin landfångad lax av Johnny Axman.

Senaste åren har det attraktiva sportfisket efter lax i Vättern lämnat en hel del övrigt att önska. Fångsterna vid såväl trolling som landfiske har varit sparsamma och det har därav uppstått oro för att utsättningarna har varit misslyckade eller att laxen på annat sätt påverkats negativt i sjön. Men i slutet av 2020 ser vi en ljusning.

-Under hösten 2020 har vi fått in många fångstrapporter både från trolling- och landfiskare som fångat lax mellan 40–70 cm. Väldigt glädjande och vi får hoppas att det håller i sig. Vi vill uppmana alla som fiskar lax att vara försiktiga vid fångst av fisk under minimåttet och att återutsättning görs så fort och skonsamt som möjligt, säger Mattias Larsson biolog vid Sportfiskarnas regionkontor i Jönköping.

Sportfiskarna bär huvudansvaret för utsättning av lax i Vättern och likt tidigare år har man i samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings län satt ut 20 000 tvååriga laxar i Vättern. De fiskeavgiftsmedel som är knutna till vattenkraftsutbyggnaden av Motala ström och ska bekosta utsättningarna räcker dock inte till att täcka kostnaden för de 20 000 laxungarna. Därför är ideellt insamlade medel genom stiftelsen Mer Lax i Vättern helt avgörande för att fortsättningsvis kunna sätta ut den mängd fisk som vattendomen tillåter.

utsattning_vattern_8...Foto: Mattias Larsson / Likt tidigare år genomfördes utsättning vid Starbäck som ligger på Vätterns sydvästra sida.

Årets fiskutsättning var av Klarälvsstam och uppvisade god kvalité och storlek vid den obligatoriska kontrollen. Utöver kontroll hos odlarna sätts 100 fiskar från vardera odlaren i kassar ute i Vättern med syfte att kontrollera överlevanden. I årets kasseförsök var överlevnaden 100 % vilket ytterligare stärker resultaten i kvalitetskontrollen. Fisken levererades av Gammelkroppa AB och EM-lax AB och sattes ut i två omgångar, 14 500 under våren och 5 500 under hösten. 

Lyckad kramning av Gullspångslax kan ge ny utsättning i Vättern 
Årets fångst av avelfisk av Gullspångslax i Forshaga blev framgångsrik och de infångade avelfiskarna klarade sig bra fram till det blev dags för kramning av rom och mjölke. Det finns nu förhoppningar om att odlingen därmed resulterar i tillräckliga mängder fisk för utsättning även i Vättern.

-Vi kan i dagsläget inte ge definitivt besked men mycket talar för att vi 2022 kan återgå till att sätta ut Gullspångslax. Oavsett vilken stam det blir känner vi oss trygga med att få tag i 20 000 laxar per år genom de avtal som finns skrivna med odlarna, säger Joakim Eriksson verksamhetsledare vid Sportfiskarnas kontor i Forshaga.

Mer info:
Mattias Larsson, 0707–56 62 29, mattias.larsson@sportfiskarna.se 
Joakim Eriksson, 070-441 42 03, joakim.eriksson@sportfiskarna.se 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv