Miljödom skapar fria vandringsvägar till Hornsjön på Öland

regleringsdamm-horns...
Foto: Tobias Berger / Regleringsdammen i Hornsjöns utlopp.

Ölands största sjö, Hornsjön, kommer nu att få en faunapassage så att fisk kan vandra upp och leka i sjön.

Genom en ny dom från Mark- och Miljödomstolen säkerställs nu att en faunapassage ska anläggas i anslutning vid sjöns fördämning, en fråga som engagerat Sportfiskarna sedan ett antal år.

– Mycket glädjande och viktigt. Varje vår samlas en rad olika fiskarter nedströms dammen utan att kunna simma vidare upp och leka i sjön. Redan 2016 lyfte vi frågan direkt med Borgholm Energi angående det stora behovet av en åtgärd säger Tobias Berger, projektledare på Kalmarkontoret.

Sedan början på 1990-talet regleras vattennivån i Hornsjön på norra Öland genom en fördämning nära utloppet i Kalmarsund. Sjön är en viktig dricksvattentäkt för Borgholms kommun och vatten kommer fortsatt att få tas ur sjön, men nu med villkoret att man bygger en faunapassage så att exempelvis lekvandrande fisk kan passera.

Sportfiskarna har varit med och arbetat med planeringen av faunapassagen i samverkan med Borgholm Energi och konsultfirman som skrivit ansökan och tog också fram en första principskiss på dess utformning.

Mer info om fiskevård på Öland: Tobias Berger, 073–0726767, tobias.berger@sportfiskarna.se
 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv