Ekosystem och hållbarhet i fokus på Östersjöfiske 2020

simrishamn-hamnbild-...
Foto: Anders Karlsson  / Yrkesfiske och sportfiske måste samverka för en mer hållbar förvaltning och fisket ska bedrivas för att producera livsmedel.

Det fanns en bred enighet om ekosystemets betydelse bland talare och medverkande vid sista upplagan av Östersjöfiske 2020. Konferensen som i år hölls digitalt lockade fler än 170 deltagare, vilket är nytt deltagarrekord. Sportfiskarna var väl representerade av förbundets generalsekreterare Sten Frohm och Anders Karlsson, chef för region syd.

Sammanfattning dag 1:
Huvudfokus för första dagen var förslaget från HaV och Jordbruksverket om en ny strategi för svenskt fiske och vattenbruk. De fanns en bred enighet om att det krävs mycket tydligare mål, framförallt för hur fiskförvaltningen ska bedrivas. Den måste bli mer ekosystembaserad och att vi måste återuppbygga fiskbestånden. Utan ett fungerande ekosystem och ett hållbart fiske uppnås inte heller målen om ekonomisk och social hållbarhet. Fisket måste i första hand utgå från lokala förutsättningar och fiske för konsumtion måste vara prioriterat var budskapet. Mycket viktigt är att det pelagiska fisket efter sill måste begränsas så att det inte skadar miljön. Yrkesfiske och sportfiske måste samverka för en mer hållbar förvaltning och för att bredda utvecklingen av fisket.
Sportfiskarna efterlyste ett styrande huvudmål om att fiskbestånden ska ha en naturlig ålders- och storleksstruktur, så kallad storleksoptimerad förvaltning. Fisket ska inte få påverka beståndsstrukturen och man måste ta hänsyn till lokala bestånd och variationer. Förvaltningen av säl och skarv behöver samordnas med fiskförvaltningen.

Sammanfattning dag 2:
Andra dagen fokuserade på det lokala fisket i Östersjön och hur man ska kunna bibehålla ett fiske i framtiden. Företrädare för kustkommuner och fiskenäring informerade om fiskets betydelse för den lokala ekonomin, kulturen och turismen. Man framhöll även behovet av samverkan mellan olika former av fiske, t ex sportfiske och fisketurism.
I slutsummeringen framhöll Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm vikten av att bedriva en ekosystembaserad fiskförvaltning, värna det småskaliga fisket och utveckla en samverkan med sportfisket. HaV har redan utarbetat en mängd goda förslag, använd dem uppmanade Sten.

Konferensen Östersjöfiske 2020 arrangerades av Marint Centrum i Simrishamn, Simrishamns kommun, Länsstyrelsen Skåne och Lunds universitet. Konferensen avslutades med att Jordbruksverket utlovade en fortsättning med årligen återkommande fiskekonferenser på olika platser i landet.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv