Sportfiskarna inventerar vandringshinder i Göta älvs vattensystem

Dåligpassage1FotoDan...
Ett typiskt vandringshinder i ett öringvattendrag. Foto: Daniel Wendesten, Sportfiskarna.

Vägövergångar är i fokus när Sportfiskarna under hösten inventerar vandringshinder i Göta älvs vattensystem.

Under hösten inventerar Sportfiskarna på uppdrag av Göta älvs vattenråd vandringshinder i biflöden till Göta älv nedströms Vänern. Göta älv är Sveriges vattenrikaste älv och hyser Sveriges troligtvis största fiskfauna. Utöver den livliga fartygstrafiken och vattenkraftsregleringen av huvudfåran är det stora problem med vandringshinder i biflödena till älven.

Ett fokus i projektet är vägövergångar. Antal vägövergångar inom Göta älvs avrinningsområde är flera tusen och många av dessa är partiella eller definitiva vandringshinder. Några av alla exempel syns tydligt på bilderna och reflekterar säkerligen en problembild som finns i hela Sverige. Det innefattar bland annat trasiga trummor som fylls med bråte och kulverteringar som gör att vattendrag helt kan försvinna under mark. Det är också vanligt förekommande med trummor med hög fallhöjd, smal diameter, anlagd med en kraftig lutning och dessutom med storsten nedströms trummans öppning.

Dåligpassage3FotoDan...
Trasig trumma i öringbäck som fyllts igen med bråte. Foto: Daniel Wendesten.

Projektet finansieras med fiskevårdsmedel från länsstyrelsen i Västra Götaland. Inventeringen kommer att generera en rapport som kommer att ligga till grund för framtida fiskevårdsinsatser.

 

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv