Mycket fiskevård från Sportfiskarna inom Göteborgs stad 2020

Utläggningavstengrus...
Utläggning av lekgrus i misshandlade småvattendrag. Foto: Tobias Helsén, Sportfiskarna.

Som vanligt har Sportfiskarnas insatser i vattendragen kring Göteborg varit omfattande.

Med finansiering från Göteborgs stads Park- och naturförvaltning biotopkarterade Sportfiskarna 22 mindre vattendrag mellan 2013 och 2017. Karteringarna har legat till grund för en lång lista åtgärdsförslag som Sportfiskarna sedan dess har jobbat med tack vare fortsatt finansiering från Göteborgs stad. Fokus har legat på mindre vattendrag i kommunen.

–Precis som i de flesta stadsmiljöer har även Göteborgs vattendrag stora åtgärdsbehov, säger Sportfiskarnas biolog Jonathan Bark.

Under 2020 har 30-talet lokaler i 23 vattendrag elfiskats för att övervaka fiskbestånden och följa upp tidigare fiskevårdsinsatser. Ett stort antal påverkade sträckor har återfått sten och grus, vilket kommer att förbättra lek- och uppväxtmöjligheterna för framförallt öring. Sportfiskarna har också gjort en särskild inventering av havsnejonöga i Göta älv, inventerat gäddyngel i Göta och Nordre älv, trösklat flertalet fellagda vägtrummor samt varit huvudman för kalkningen i Göteborgs stad med omnejd.

Gallerrensning800pix
Rensning av ett av alla galler som försvårar fiskuppvandring. Foto: Tobias Helsén, Sportfiskarna.

Utöver detta krävs löpande insatser för att exempelvis rensa igensatta galler och vägtrummor i Göteborgsregionen, ett arbete som ofta sker i samarbete med engagerade fiskevårdare i Fiskevårdsnätverket Göteborg eller lokala fiskeklubbar. Havsöringen har ofta varit i fokus för många av Göteborgsåtgärderna, men många andra arter har gynnats.

 

Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv