Ny våtmark anläggs vid Kalmarsund

vatmark-kalmar-youtu...
Foto: Rickard Pihl / Våtmarken i Törnerum kommer preliminärt att vara testad och helt klar till våren 2021. En film om anläggandet finns nu även på YouTube.

Under hösten har en översvämningsvåtmark på drygt fem hektar anlagts strax norr om Kalmar i Törnerum.

En cirka 20 meter bred och 300 meter lång dammvall har skapats och en åker blir nu en del av våtmarken. En 30 m lång fiskväg ska möjliggöra för fisken att ta sig in i systemet från havet.

-Det blir ett varierat djup och olika vegetationstyper i våtmarken vilket innebär goda förutsättningar för lyckad lek av både abborre och gädda. Våtmarken blir även en mycket bra miljö för fåglar och groddjur, säger Olof Engstedt, projektledare på Sportfiskarnas Kalmarkontor.

Se en film om våtmarken här på Sportfiskarnas YouTube-kanal.

Åtgärden görs tillsammans med Kalmar kommun, berörda markägare och Länsstyrelsen i Kalmar län. Sportfiskarnas del i våtmarken är finansierat av Abborrprojektet 2.0 via Havs- och vattenmyndigheten förmedlat av Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv