Till minne av Owe Olsson

Owe-Olsson-800Foto: Sportfiskarnas Arkiv

I mitten av september gick Owe Olsson ur tiden. Få sportfiskare har spelat så stor roll i det organiserade sportfiskets utveckling som Owe. Hans insatser sträcker sig från 1970-talet och fram till 2018; både på lokal, regional och nationell nivå inom Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund.

Owe kom från Kungälv i Bohuslän där han tidigt kom i kontakt med sportfisket i Västerhavet och han fiskade med förkärlek efter arter som torsk, makrill och havsöring. 

I sin yrkeskarriär som ingenjör arbetade Owe med brobyggen och att underhålla broar samt säkerställa att vatten flödade i mindre kustmynnande vattendrag i samband med brounderhåll och brokonstruktion. 

Han medverkade i bildandet av Föreningen Kungälvs Sportfiskare på 1970-talet och tidigt 1980-tal blev han styrelseledamot i nuvarande Sportfiskarna Väst där han medverkade till att flytta fram sportfiskets positioner, inte minst när det gällde samarbeten med exempelvis kommuner. Owe Olsson ingick vid denna tid också i gruppen som tog fram Värna Västerhavet, medan tid är samt i det regionala samarbetet med titeln Världens bästa havsöringsfiske som syftade till att lägga grunden för ett hållbart havsöringsfiske på västkusten med bland annat utfasning av det omfattande garnfiske som då pågick. 

Senare valdes han också in i förbundsstyrelsen där han i många år var vice ordförande. Både i västra distriktet och i förbundet var Owes ledaregenskaper viktiga och han hade i regel personalansvaret med allt vad det innebär. Owe var högt aktad i breda sportfiskekretsar för sitt lugn och klokskap samt sitt varma hjärta.

Kring millennieskiftet var Owe Olsson under några år ordförande i både förbundet, Sportfiskarna Väst och i klubben i Kungälv. Under sin tid som förbundsordförande brottades förbundet med stora ekonomiska problem vilket Owe med fast hand hanterade när han tog rodret och styrde skutan mot lugnare vatten. Även i föreningslivet var Owe en brobyggare och hans ledarskap präglades av att alltid tala om vad ”vi” skulle göra. Han eftersträvade alltid långsiktigt hållbara lösningar och var en sportfiskets pragmatiske eminens som höll stridande viljor sams.

När han i början av 2000-talet stegvis lämnade sina poster blev han ordförande i Sportfiskarnas valnämnd under 15 års tid. Där breddade och förnyade han styrelsens kompetens, inte minst genom att fler kvinnor rekryterades till förbundsstyrelsen.

Redan år 2004 tilldelades Owe Olsson förbundets högsta förtjänsttecken i guld för sina framstående insatser för förbundet. 

Våra tankar finns hos familjen.

Owe Olsson blev 73 år.


Sportfiskarna 2020-10-09

Joakim Ollén, Stefan Nyström, Mikael Kanold, Benny Lindgren

Kategorier: Förening, Region Väst | Taggar: |

Nyhetsarkiv