Sportfiskarna restaurerar Torestorpsån i Viskans vattensystem

toretorpsaan-1-800
Foto: Jonathan Bark / Större stenar läggs tillbaka i sjöutloppet.

Sportfiskarnas region Väst har i september restaurerat en 200 meter lång sträcka av Torestorpsån mellan sjöarna Sandsjö och Övermån i Marks kommun.

Torestorpsån som ligger i Marks kommun i Västra Götaland bildar tillsammans med andra vattendrag så småningom Slottsån som mynnar i Viskan nedströms Kinna. I Slottsån ligger två vattenkraftverk som nu utgör definitiva vandringshinder för havsvandrande fisk. Men tidigare har lax, havsöring och ål tagit sig upp i Slottsåns vattensystem.

Sportfiskarna driver sedan 2018 ett projekt i Torestorpsån tillsammans med lokala aktörer som ”Öring i Mark” och berörda fiskevårdsområden, bland annat Sandsjöns FVOF och Öxabäcks FVOF. Sträckan som nu restaurerats i år rinner mellan sjöarna Sandsjö och Övermån. Utloppet ur Sandsjö är oreglerat men rensat och lite längre nedströms bildas ett kvillområde som rinner rakt ut i sjön Övermån.

hogra-faaran-efter-8...Foto: Jonathan Bark / En del av den rensade sträckan innan åtgärd.

- Detta är en helt fantastisk miljö som tyvärr har rensats på sten och strukturer. Åtgärderna som genomförts är återföring av block från kanterna samt tillförsel av lekgrus och större block utifrån, som en kompensation för de stenar som ej får röras vid en vägöverfart, berättar Sportfiskarnas biolog Jonathan Bark.

hogra-faaran-efter-8...Foto: Jonathan Bark / Samma sträcka efter åtgärd, nu med stora stenar och lekgrus.

Sträckan är efter åtgärden åter rik på block och strukturer vilket kommer att gynna det akvatiska livet i området, bland annat finns en liten spillra kvar av den ursprungliga öringstammen. Oreglerade sjöutlopp i så stora vattendrag som Torestorpsån är ganska ovanliga i dessa trakter. Naturliga sjöutlopp är artrika miljöer som bör bevaras.

–Vi har fått god respons på åtgärden av det berörda fiskevårdsområdet. Markägarna har varit väldigt positiva från start, vilket är kul. Nu inväntar vi att kraftverken i Slottsån får fungerande faunapassager så att lax, havsöring och ål återigen kan komma upp till dessa fina sträckor, avslutar Jonathan Bark.

Åtgärderna har finansierats av Länsstyrelsens fiskevårdsmedel. Vattenkraftverken i Viskans vattensystem ska omprövas med start år 2029. 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Väst, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv