Förtydligande angående fiske efter lax och havsöring i Göta och Nordre älv

HavsöringfotoMarkusL...
Foto: Markus Lundgren, Sportfiskarna.

Sportfiskarna förtydligar nu att fiske efter lax och havsöring fortfarande är tillåtet till och med den 14e oktober i Göta och Nordre älv inom Gula Kortet år 2020.

Den uppmärksamme läsaren av Gula Kortets informationen har sett att från i år är fiske efter lax och havsöring inte tillåtet i Göta och Nordre älv inom Gula Kortets vattenområde. Eftersom informationen inte har nått ut tillräckligt gör dock Sportfiskarna en ändring till den tidigare regeln om att fisket även 2020 är tillåtet efter dessa arter till och med 14 oktober. Anledningen till att Sportfiskarna kortade tiden för fiske är för att harmonisera fisketiden till andra förvaltares bestämmelser, där normalfallet är att säsongen avslutas 30 september.

Fisketiden kan variera inte bara mellan älvar utan ibland även inom samma vattensystem. I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter är fiske efter lax och havsöring tillåtet fram t.o.m. 14 oktober i Göta älv, men det är upp till förvaltarna att skärpa bestämmelserna, vilket skett i flera fall. När fisket efter öring på västkusten stängs sista september så återstår på enstaka håll 14 dagars fiske i sötvattensdelen, vilket har stor betydelse för sportfisket. Sportfiskarna verkar också för att påverka förvaltande myndighet att förlänga säsongen längs kusten, där icke lekvandrande havsöring skulle kunna fiskas under större delar av året än vad som nu är fallet.

 

 

Kategorier: Fiske, Fiske i Göteborg, Region Väst | Taggar: |

Nyhetsarkiv