Nyköpingsån torrlagd vid underhåll av kraftverk – Sportfiskarna polisanmäler

Dod_oring_Rickard_Gu...
Foto: Rickard Gustafsson / Död öring nedanför Fors vattenkraftverk 2020-09-23.

Nyköping Vattenkraft AB har i veckan sänkt vattennivån i Nyköpingsån så mycket att mängder av fisk och musslor dog. Torrläggningen riskerar att spoliera den kvarvarande fiskesäsongen i ån. Sportfiskarna har anmält händelsen till Länsstyrelsen i Södermanlands län som är tillsynsmyndighet och kommer även polisanmäla torrläggningen som miljöbrott.

Under veckan sänktes vattnet av i de nedre delarna av Nyköpingsån för underhåll av kraftverket vid Storhuskvarn. Avsänkningen var så kraftig och snabb att vattenmiljön bevisligen tog skada. Sportfiskarnas regionkontor i Nyköping som upplåter fisket i ån och nyligen fick dispens för en förlängd fiskesäsong efter havsöring fram till den 15 oktober är närmast uppgivna inför händelsen.

-Vi upplåter fisket för allmänheten och jobbar därigenom för att marknadsföra Nyköpingsåns unika naturvärden. Vi tar även ut många barn och unga på fiske i olika aktiviteter i ån. Vi har haft mängder av tillresta fiskare i år vilket är en bra affär för kommunens lokala näringsliv. Torrläggningen av ån förstör möjligheterna för vår verksamhet och visar med all tydlighet att vattenkraft i Nyköpingsån är helt fel vägval för kommunen, betonar en upprörd Nils Ljunggren, regionchef för Sportfiskarna Region Mitt.

mussel-dod-nykoping-...Foto: Rickard Gustafsson / Torrlagda döda musslor av arten spetsig målarmussla.

Onsdag morgon ströps vattenflödet från Fors vattenkraftverk samtidigt som dammluckorna vid Storhuskvarn var helt öppna. Läget förvärrades då snabbt för alla vattenlevande organismer på sträckan och stora mängder med döda musslor, mörtar, abborrar, öringar och andra fiskar noterades under dagen.

dod-aal-nykoping-800Foto: Rickard Gustafsson / Även exemplar av den fridlysta ålen dokumenterades döda i ån.

Minimivattenföring upprätthölls inte – nu polisanmäler Sportfiskarna
Enligt den anmälan till länsstyrelsen som Nyköping Vattenkraft AB gjorde inför åtgärden skulle en minimivattenföring på 1,5 m³ säkerställas under avsänkningen. Men enligt Sportfiskarnas fotodokumentation rådde bevisligen nolltappning på sträckan.

torrlagt1-nykoping-8...Foto: Rickard Gustafsson / Noll vattenföring nedströms Fors vattenkraftverk. Fotot taget 2020-09-23 kl 10.21. Rimligen är torrläggningen ett brott mot miljöbalken.

Sportfiskarna menar att avsänkningen inte följt miljöbalkens hänsynsregler, fisk och musslor har bevisligen dött och det finns exempelvis tjockskalig målarmussla i ån, en art som är rödlistad och skyddad enligt Art- och habitatdirektivet. Enligt miljöbalken är den som äger en vattenanläggning skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena. Sportfiskarna kommer nu att polisanmäla händelsen.

För att hitta en ljusglimt i detta mörker fick lokalbefolkningen i vart fall uppleva den stora potential som Nyköpingsån har om vattenkraften avvecklas. De fina strömsträckorna i ån blev synliga under några timmar på tisdagen då vattnet sänktes av, vilket då visade vilket levande vattendrag Nyköpingsån kan bli.

-Vi kommer fortsätta föra en dialog med såväl vattenkraftsbolaget som kommun och länsstyrelse för att få till en fungerande samverkan och trycka på en ökad hänsyn till de natur- och rekreationsvärden som Nyköpingsån hyser. Men brott mot miljöbalken måste polisanmälas och vårt långsiktiga mål är såklart att den skadliga och dessutom kraftigt olönsamma vattenkraften i Nyköpingsån ska avvecklas till förmån för en bättre vattenmiljö, sportfiske, friluftsliv och en hållbar utveckling för Nyköping, avslutar Nils Ljunggren.

Om Nyköpingsån:
Nyköpingsån har en otrolig potential vad gäller sportfiske efter havsöring, lax och andra arter. Ån hyser samtidigt en stor biologisk mångfald med flera hotade och skyddade arter. Bland annat tjockskalig målarmussla som är rödlistad och skyddad enligt Art- och habitatdirektivet. Vattenkraften i Nyköpingsån ska enligt den nationella planen prövas enligt moderna miljövillkor den 1 februari 2023. 

Läs mer:

Förlängd fiskesäsong i Nyköpingsån

Sportfiskarna vill utveckla Nyköpingsån

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv