Sportfiskarna kommenterar budgetpropositionen

skolbacken-hallen-fi...Foto: Eva Nordin-Svedlund / Satsningar på vattenmiljö och friluftsliv är viktiga investeringar i framtiden. Här elever på fiske i projekt Skolbäcken vid Storsjön i Jämtland höstterminen 2020.

Den nyligen presenterade höstbudgeten innehåller positiva satsningar på vattenmiljön men missar att öka stödet för det viktiga friluftslivet. Sportfiskarna har här gjort en snabbanalys.

I höstbudgeten aviseras bland annat en satsning på totalt 775 miljoner kronor på restaurering av våtmarker de kommande tre åren, varav 350 miljoner kronor ska finansiera åtgärder under 2021. Arbetet med vattenvård förstärks också genom att i storleksordningen 100 miljoner kronor om året under 2021–2022 satsas på att bland annat genomföra den nya lagstiftningen om moderna miljövillkor för vattenkraften. Exakt hur pengarna ska användas framgår inte i nuläget.

- Det är mycket glädjande att regeringen nu har agerat enligt Sportfiskarnas linje att det krävs mer resurser till vattenvård. Samtidigt är det uppenbart att satsningarna blir kortsiktiga. Åtgärdsarbete behöver vara långsiktigt och kräver god framförhållning för att vara kostnadseffektivt. Vi hade önskat en mer långsiktig satsning där nödvändiga resurser säkerställs över längre tid, kommenterar Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Inga tydliga satsningar på friluftslivet
Pandemin har tydligt visat på friluftslivets mycket stora betydelse för folkhälsa och rekreation då sportfiske och olika former av friluftsliv ökat kraftigt i år. Detta då flertalet har haft semester inom landet och exempelvis många nybörjare nu har provat på sportfiske, camping och fjällvandring. Kommande år planeras dessutom för ”Friluftslivets år 2021” som då ska lyfta friluftslivets alla värden. I budgeten ligger stödet till friluftslivet kvar på samma nivå som tidigare men några nya satsningar för att friluftslivets olika organisationer ska kunna svara upp på det nu kraftigt ökande intresset saknas. Exakt vilket stöd som anslås för Friluftslivets år 2021 är även oklart i nuläget.

-Sportfiskarnas saknar tydliga satsningar på friluftslivet i budgeten. Få verksamheter kan ge så kostnadseffektiva och långsiktiga vinster församhället i form av förbättrad folkhälsa, integration och ökat miljöintresse. Att satsa på friluftslivet är att investera i framtiden, kommenterar Sten Frohm.

Läs mer:
Regeringen.se - Budgetpropositionen 2020

Svenskt Friluftsliv - Friluftslivets år 2021
 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |

Nyhetsarkiv