Laxar flyttades upp ovanför kraftverken i Rönne å

baatelfiske1-ronnea-...
Foto: Ebbe Berglund / Laxarna förses med sändare för att deras vandring ska kunna följas.

Inom projektet LIFE Connects genomfördes under vecka 38 båtelfiske i Rönneå efter fullvuxen lax. Målet var att fånga in, märka och flytta ett 10-tal laxar uppströms kraftverken.

Tio laxar fångades under fisket. Laxen som fångades märktes med sändare och förflyttades uppströms de tre befintliga kraftverken i Klippan. Man tog även DNA-prov på laxarna för att kartlägga deras arvsmassa.
Laxflytten görs också för att kartlägga laxarnas rörelsemönster uppströms kraftverken och notera var de föredrar att leka i sina forna lekområden. De sändarförsedda laxarna kan följas i realtid och de verkar trivas som fisken i vattnet på sina gamla lekområden i övre delen av ån dit de inte kunnat ta sig sedan kraftverken byggdes. De tre kraftverken i Rönne å ska nu avvecklas vilket innebär att vildlaxen bara om några år åter kan vandra fritt i systemet. Kraftverksluckorna är redan öppna så fisk kan passera nedströms förbi kraftverken redan idag.

När kraftverksdammarna avvecklas blir det inte bara fria vandringsvägar utan produktiva strömsträckor återställs i ån där det nu är dammar. Dessa strömsträckor kommer även att biotopvårdas.

baatelfiske-ronnea-2...
Foto: Ebbe Berglund / Båtelfiske möjliggör fångst av vuxna fiskar och inventering av fiskbestånd i större och djupare vatten.

Om båtelfiske:
Båtelfiske genomförs med hjälp av en båt över områden där man inte kan genomföra traditionellt elfiske eftersom vattnet oftast är för djupt. Med hjälp av båtelfiske kan man fånga in större fiskar. Laxarna som fångades i Rönne å placerades i stora baljor och förflyttades sedan uppströms de tre kraftverken i Klippan.

Läs mer här om projektet LIFE Connects som Sportfiskarna medverkar i.

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv