Fiskevård på Öland: lekområde åter tillgängligt vid Grankullavik

grankullavik-800Foto: Tobias Berger

Abborre, gädda och olika karpfiskar har nu återfått en viktig kustnära lek- och uppväxtplats på norra Öland.

Rovfiskbeståndet har minskat drastiskt runt Grankullavik de senaste åren. Sportfiskarnas Kalmarkontor har inom abborrprojektet nu återskapat fri vandringsväg till en fyra hektar stor lagun. En snabb igenväxning orsakad av övergödningen har på bara några decennier stängt förbindelsen mellan lagunens grunda och skyddade miljö och havsviken utanför. I åtgärden behölls en bestämmande bottentröskel för att inte lagunen ska bli torr vid lågvatten i havet. Åtgärden kommer följas upp genom provfisken för att se hur fisken svarar på åtgärden. 

Projektet drivs av Sportfiskarna i samverkan med berörda markägare, länsstyrelserna i Kalmar, Uppsala och Gävleborgs län. Projektet har beviljats medel från Havs- och Vattenmyndigheten via länsstyrelsen i Uppsala.

Mer information: Olof Engstedt, 0708-87 35 14, olof.engstedt@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv