Nya fiskevårdsåtgärder genomförs på Öland

fiskevard-oland-800Foto:Tobias Berger / Rosenforsbäcken kommer nu att restaureras till ett slingrande vattendrag där fisken åter kan leka.

I dagarna påbörjar Sportfiskarna en viktig naturvårdsåtgärd vid Rosenforsbäckens mynning vid Borgholms hamn på Öland.

Det korta, raka utloppsdiket kommer förvandlas till ett grundare och mer naturligt slingrande vattendrag med svämzoner och sänkor. Genom Borgholms kommuns försorg röjs den höga vassen som täcker strandängen bort. Åtgärden är den femte som genomförs inom projektet Ölandsvatten som förbundet driver i nära samverkan med markägare på ön sedan 2018, med syftet att återskapa värdefulla vattenmiljöer i det öländska landskapet.

– En våtmarksmiljö av denna typ har saknats här i Borgholm i närmare 100 år, då vattendraget grävdes om och rätades ut, så det känns fantastiskt att vi nu får restaurera miljön, säger projektledaren Tobias Berger. 

Bestånden av flera fiskarter, inte minst gädda, har minskat kraftigt längs ostkusten och runt Öland sedan mitten på 1990-talet och förhoppningen är att den spillra som finns kvar i området på sikt ska hitta upp och leka här. Åtgärden kommer gynna den biologiska mångfalden i stort och bidra till att näringsläckaget till havet minskar. 
 
Ölandsvatten är ett så kallat LONA-projekt genom Länsstyrelsen i Kalmar län och har medfinansierats av Sparbanksstiftelsen Öland, Ölands Vattenråd, Birdlife Sverige, Ölands Ornitologiska Förening och Ölands Sportfiskeklubb. Borgholms kommun och Statens Fastighetsverk är markägare.
 
Mer information: Tobias Berger, 073-072 67 67, tobias.berger@sportfiskarna.se

logotyp-olandsvatten...
lona-800

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv