Vattendragsvandring i Kungälv 5/9


Öringungar finns i fler bäckar än du tror! Foto: Markus Lundgren, Sportfiskarna.

Häng med Sportfiskarna och 8+fjordar på en vattendragsvandring längs Välabäcken i Kungälv nu på lördag 5/9!

Lördagen den 5 september bjuder Göta älvs vattenråd in allmänheten till en vandring längs med Välabäcken i Kungälv där vi får lära oss mer om vattnets spännande värld. Tillsammans med Niclas Åberg och Per-Erik Jacobsen från 8+fjordar/Sportfiskarna tittar vi på hur vattendraget påverkas och förändras när det rinner genom jordbrukslandskap, tätbebyggt område och orörd natur. Vi får lära oss hur man bäst vårdar och återställer ett vattendrag ur ett naturvårdsperspektiv och även få se hur ett elfiske går till.

Välabäcken har ett fint bestånd av havsöring och rinner genom flera olika typer av miljöer vilket innebär att man på ett litet område kan beskriva och visa de förutsättningar, problem och möjligheter som finns i våra mindre vattendrag på västkusten.

Samling: i Diseröd kl. 10 (se karta)
Anmälan: info@gotaalvvvf.org / 070-5855479 (max 30 deltagare)
Vandringen tar ca 2 timmar, medtag gärna fika!

Fakta om Göta älvs vattenråd
Göta älvs vattenråd bildades under 2006 som ett samverkansorgan, där en samling aktörer gemensamt diskuterar aktuella vattenfrågor och försöker skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Göta älvs avrinningsområde och längs kusten i Göteborg. Vattenrådet består av representanter från olika verksamheter allt från myndigheter till företagare och markägare. Inom EU har man infört en vattenförvaltning för att skydda vatten från övergödning, miljögifter, fysisk påverkan och försurning som ger vattnet dålig ekologisk status. Mer info om vattenrådet: klicka här.

 

Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv