EU-kommissionens förslag till fiskekvoter i Östersjön 2021

FiskebåtÖstersjönSim...
Foto: Markus Lundgren, Sportfiskarna / Simrishamns fiskeflotta lever en tynande tillvaro.

EU-kommissionens förslag till fiskekvoter för Östersjön 2021 presenterades idag och Sportfiskarna sammanfattar förslagen nedan. För strömmingen i centrala Östersjön följer kommissionen ICES rekommendation om en kraftig minskning. För torskbeståndet i västra Östersjön föreslås en oförändrad bag limit och något minskad kvot för yrkesfisket. För yrkesfisket efter lax föreslås en ökning.

I slutet av augusti varje år kommer EU-kommissionen med sitt förslag på fiskekvoter för Östersjön. Förslagen baseras främst på rådgivningen från Internationella Havsforskningsrådet (ICES). Kvoterna beslutas slutligen av EU:s ministerråd 19–20 oktober, men kommissionens förslag är vägledande. Sportfiskarna har nedan sammanfattat EU-kommissionens förslag på fiskekvoter för Östersjön 2021.

Sill/strömming centrala Östersjön – kraftig minskning (- 36 %)
Sedan statistik började föras 1974 har beståndsstorleken uppskattats minska med 77 %. Fisketrycket har ökat stadigt och varit för högt (över F-msy) sedan 2015. Beståndssituationen har försämrats stadigt sedan 2014 och har i år sjunkit under försiktighetsnivån MSY B-trigger. Ett problem med ICES-rådgivningen är att när de lämnar ett vetenskapligt råd för ett så här stort område tas ingen hänsyn till exempelvis nuvarande enorma uttag i små kustnära områden. Trots detta har fisket i Östersjön nyligen MSC-märkts. Kommissionen går dock på ICES förslag om kraftigt minskad kvot och föreslår 97 551 ton.

Sill/strömming Bottenhavet – oförändrat (+/- 0)
Ett bestånd som lider kraftigt av databrist. Värden saknas för i princip alla parametrar och referenspunkter som är aktuella för en bra beståndsuppskattning. Kommissionen har dock gått på ICES förslag som innebär samma kvot som i år, 65 018 ton. Fångsterna det senaste decenniet är de högsta uppmätta och precis som för många kuststräckor i centrala Östersjön görs lokalt enormt stora uttag från det pelagiska industrifisket, vilket är mycket oroande.

Lax – liten ökning (+9 %)
EU-kommissionen föreslår en höjning av laxkvoten i Östersjöns huvudbassäng med 9 %. Detta trots att flera negativa faktorer gör att osäkerheten är stor om laxbeståndens status. Kommissionen föreslår att kvoten ska ökas med 9 % till 94 496 laxar, jämfört med nuvarande kvot på 86 575 laxar. Sportfiskarna anser att laxkvoten inte bör ökas på grund av osäkerheten kring det tidigare omfattande illegala fisket av lax, samt att olika virussjukdomar ökat under senare år i laxälvarna. Fortsatta positiva utvecklingar av flera olika vildlaxbestånd är därmed osäkert. Det som nu krävs är att EU:s fiskeministrar som i oktober tar det slutgiltiga beslutet om kvoterna tar till sig forskarnas rådgivning och agerar.

–Samtidigt som flera av Östersjöns fiskbestånd som det östra torskbeståndet kollapsar ser vi en långsam återhämtning av laxen och detta bör inte äventyras genom en ökning av det kommersiella fisket efter lax, säger Sportfiskarnas Glenn Douglas.

Västra torskbeståndet – minskat yrkesfiske (-11 %) och oförändrad bag limit
Årsklassen född 2016 är den starkaste på över 10 år, varför det för några år sedan med lågt satta kvoter och bättre kontroll på de olagliga utkasten fanns en förhoppning om en återhämtning av beståndet. Främst det danska yrkesfisket drev då ganska lyckosamt på för ett ökat fiske. Varningstecknet var att årsklassen 2016 också var den enda starka årsklassen på över 10 år, samt att årsklasserna 2015, 2017 och 2018 är på en historiskt låg nivå. Årsklassen 2016 utgör nu ca 90 % av fångsten, vilket visar på den extrema obalansen i ett bestånd där fångsterna stadigt minskat och beståndet reviderats ner kraftigt två år i rad.

Det är därför positivt att kommissionen vågar gå på det lägre rådet från ICES, vilket innebär en minskning med 11 % för yrkesfisket och kvot på 3 395 ton. Ett orosmoln är torskstängningen i södra Östersjön som orsakat en överflyttning av yrkesfiskebåtar till Öresund. För sportfisket föreslås samma bag limit som 2020, vilket innebär 5 fiskar/person/dag under april-januari och 2 fiskar under februari-mars. Det är som ensamt havsområde det trålfria Öresund som fortsatt håller gott om torsk att fånga för svenska sportfiskare.

Övriga bestånd
För skarpsill föreslås samma kvot som i år, 210 147 ton. För det kollapsade torskbeståndet i östra Östersjön föreslås en fortsatt stängning, förutom den bifångstkvot som fortsatta tillåter yrkesfisket att landa en del torsk samtidigt som fritidsfisket är helt förbjudet. Bifångstkvoten föreslås minskas med 70 % från nuvarande 2 000 ton till 595 ton. För det mindre beståndet av strömming i västra Östersjön föreslås en sänkning av kvoten med 50 %. Endast laxfisket i Östersjöns huvudbassäng och strömmingsfisket i Rigabukten föreslås öka något.

Läs mer:

Kommissionens förslag till fiskekvoter 2021
- pressrelease
- hela dokumentet

ICES rådgivning för fiskekvoter 2021
- Sportfiskarnas sammanfattning
- Kompletta råd för Östersjön

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv