Jobbtips: WWF söker en sakkunnig i fiskefrågor

fisktallrik-800
Foto: Knuts Conny

Världsnaturfonden WWF söker nu en sakkunnig i fiskefrågor med inriktning mot marknadsfrågor för akvatiska naturresurser inom fiske och vattenbruk.

I arbetsuppgifterna ingår projekthandläggning, utveckling och samordning av frågor kring hållbar produktion, konsumtion och nyttjande av fisk och skaldjur på nationell, regional, europeisk och internationell nivå. I tjänsten ingår att tillsammans med kollegor inom marknad, policy och naturvård arbeta med WWFs strategiska inriktning inom detta område. Du kommer att vara huvudansvarig för arbetet med och utvecklingen av WWFs fiskguide men även vara kopplad till arbetet med fiskepolicy. Arbetet sker i dialog med WWFs globala nätverk där du kommer att samarbeta med kollegor i Sverige, kring Östersjön, på EU-nivå och internationellt. Du kommer även att hålla löpande kontakt med aktörer inom fiske, vattenbruk och marknad som detaljhandel, produktionsföretag, myndigheter och andra aktörer samt företräda Världsnaturfonden WWF.

Den sökande bör ha goda kunskaper och erfarenheter i marinbiologi, marknads- och policyarbete kopplat till fisk, fiske och vattenbruk samt miljöcertifiering av sjömat. Kompetenser vad gäller kommunikation, press och att samarbeta/ föra dialog med ett brett spektrum av intressenter är av stor vikt.

Arbetsuppgifterna kommer bland annat att bestå av att:
· Bidra som sakkunnig (inom det arbete WWF bedriver) inom fiske- och vattenbruksområdet med fokus på marknadsfrågor men även visst arbete med regionala och nationella policyprocesser samt standardutveckling och certifieringsprocesser.
· Utveckla, driva och samordna Världsnaturfonden WWFs arbete för långsiktigt hållbar produktion, konsumtion och förvaltning av fisk och skaldjur.
· Representera WWF i relevanta forum och referensgrupper kopplat till fiske och vattenbruk.
· I avtalade samarbeten med företag ge sakråd i deras hållbarhetsarbete kopplat till sjömat.
· Ansvara för och utveckla arbetet med WWFs Fiskguide, vilket omfattar årlig uppdatering, lansering och kommunikation samt driva andra fiskrelaterade projekt med budgetansvar.
· Driva politisk påverkan kring hållbar fiskproduktion och konsumtion nationellt och regionalt.
· Leda eller bistå vid kommunikativa aktiviteter så som pressutskick, artiklar och presentationer samt vara talesperson i fiskfrågor.

Tjänsten är placerad på WWF:s kansli vid Ulriksdals Slott.

Läs hela platsannonsen här: WWF/sakkunnig-fiske

Kategorier: Miljö | Taggar: |

Nyhetsarkiv