Omfattande fiskdöd i Råån efter utsläpp av dagvatten

Raan3-800
Foto: Patrik Bjurenstål / En bild som skär i hjärtat på varje sportfiskare och naturvän: hundratals havsöringar, varav de största var på 4-6 kilo, har dött helt i onödan.

I torsdags upptäcktes hundratals döda öringar i Rååns nedre delar efter att kraftiga regnskurar dragit in över Helsingborg. Fiskarna har troligen dött av syrebrist men det kan också röra sig om andra giftiga ämnen som läckt ut via dagvattnet ut i ån.

Det syrefria vattnet kom sannolikt från en eller flera kvävedammar som i sin tur fylls upp av regnvatten från ett av Helsingborgs största industriområden. Syrefritt vatten bildas när stora mängder organiskt material ska brytas ner vilket antagligen skett i någon av dammarna under sommaren. Exakt vad som läckt ut i ån får man svar på senare i veckan då provtagningarna analyserats.

-Åns flöde under sommaren är naturligt lågt så vid stora regnmängder kan en stor del av vattenflödet komma från just detta dagvattenrör, säger Martin Sommar på Rååns Fiskevårdsområde.

Fiskevårdsområdet samlade under torsdagskvällen in flera döda havsöringar på mellan 4–6 kg och fick bara under en halvtimme ihop över 20 kg död fisk. De stora havsöringarna har gått upp i ån inför leken i höst men de kommer nu alltså inte att kunna föra sina gener vidare.

Det är andra tyvärr gången inom ett års tid som syrefritt vatten läcker ut i ån och orsakar fiskdöd. Förra gången det inträffade lovade man från NSVA (Nordvästra Skånes Vatten) att det inte kunde hända igen. Men trots löftet är problemet uppenbarligen inte åtgärdat och fiskdöd hotar fortsatt vid stora regnmängder.

Råån är ett av Sveriges mest produktiva vattendrag för havsöring och fiskevårdsområdet lägger varje år ned tiotusentals kronor på att stärka beståndet av öring i ån och dess biflöden. Fiskevårdsområdet har under 2020 även mottagit 30 000 kr ur Sportfiskarnas fiskevårdsfond för att anlägga flera nya lekplatser i avrinningsområdet. Utsläppet och fiskdöden har med största sannolikhet påverkat havsöringsbeståndet negativt i och med att så mycket stora lekfiskar nu har dött. Hur svår skadan blivit är svårt att säga, men upprepas utsläppen kan det leda till mycket allvarliga konsekvenser för både Rååns havsöringsbestånd och för öringsfisket i Öresund.

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Region Syd, Nyheter förstasidan | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv