Ny laxstrategi kan bli dödsstöt för fisket i Forshaga

laxdrill_forshaga_80...
Foto: Tellis Katsogiannos / Det fantastiska laxfisket i Forshaga kommer troligen snart att vara borta.

Det mycket populära och fångstgivande lax- och öringfisket i Forshaga kan snart att vara ett minne blott. Detta då länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland har tagit fram en ny strategi för utsättningar av lax- och öringsmolt i Vänern med biflöden. Ingen kompensationsodlad fisk kommer nu att sättas ut i Klarälven.

Den nya strategin innebär att smolt av klarälvslax och klarälvsöring inte längre ska sättas ut i Klarälven som enligt strategin då blir en ren vildfiskälv. Det är tänkt att inga odlade fiskar ska vandra upp i Klarälven för lek eller för fångst till avelsändamål, vilket då även i sin tur leder till att det populära sportfisket efter lax- och öring inom några få år kommer försvinna. Redan nu i år har smoltutsättningarna i Klarälven stoppats.

En av strategins huvudpunkter är annars att fisk med gullspångsursprung nu flyttas från Klarälven och att all fisk (175 000 smolt/år) som enligt Klarälvens och Gullspångsälvens vattendomar ska sättas ut framöver ska utgöras av lax och öring med Gullspångsursprung.

Sportfiskarna står helt bakom en utflyttning av fisk från Gullspång från Klarälven då dessa stammar inte hör hemma där och det bland annat finns en stor risk för sammanblandning av de olika stammarna vid lek nedströms kraftverket i Forshaga. Dock anser Sportfiskarna att man tyvärr valt fel ersättningsälv för gullspångsfisken, Norsälven, som mynnar relativt nära Klarälven. Det finns uppenbart en risk för fortsatt felvandring. Läs mer om detta i Sportfiskarnas synpunkter till strategin för odling och utsättning av lax och öring till Vänern.

Sportfiskarna anser att åtgärder för att öka vildlaxen chanser att öka har högsta prioritet. Men här har man börjat med att fasa ut utsättningarna, inte med att göra konkreta åtgärder för att förbättra vildlaxens förutsättningar för att vandra och leka i den kraftigt utbyggda Klarälven. Åtgärder för den vilda smoltens och den utlekta laxen och öringens utvandringsmöjligheter borde ha genomförts först, innan utsättningar av klarälvslax fasades ut. Man borde även ha genomfört och utvärderat de planerade biotopvårdsåtgärderna i Klarälven vid Sysslebäck och Deje.

-Vi kommer kanske att få ha kvar ett mycket exklusivt laxfiske på vild klarälvslax i Forshaga, förutsatt att man genomför en ändring av nu gällande föreskrifter. Men det finns uppenbara problem med detta. Dels skulle det bli väldigt mycket mindre fisk att fiska på vilket gör att fisket blir mindre attraktivt och fiskecampen och fisket kommer att tappa besökare, dels finns det då även risk för starka motsättningar med trollingfisket i Vänern där fångst av vild fisk inte är tillåtet, kommenterar Joakim Eriksson, platschef Sportfiskarna Forshaga.

Sportfiskarna har sedan 2013 via kontoret i Forshaga skött och administrerat det populära lax- och öringsfisket i Forshagaforsen i samverkan med fiskevårdsområdet. Under högsäsong fångas det varje år i snitt en lax eller öring på vart 3–4 fisketillfälle, något få andra laxfiskesträckor i landet kan leverera.

Fisket lockar fiskare från hela Sverige och stora delar av Europa och är en viktig del av besöksnäringen för Forshaga kommun. Under åren har fisketurismen och andra aktiviteter ökat genom Sportfiskarnas försorg genom bland annat seminarier, kurser, laxmärkning och fiskeaktiviteter för barn och funktionshindrade. Det har även arrangerats laxfiskekurser med kända profiler som Mikael Frödin och Tellis Katsogiannos.

-Som situationen är idag bedömer förbundet att de vilda bestånden av lax- och öring i Klarälven fortsatt är sårbara vid exempelvis ett sjukdomsutbrott eller miljöförändringar samt att det är nödvändigt för sportfisket och sportfisketurismen i regionen att kunna ha kvar ett bra laxfiske i Klarälven. Sportfiskarnas målsättning är på sikt att vi ska kunna återfå betydligt starkare stammar av vild klarälvslax och öring, som man även kan bedriva ett fiske på, men vi är mycket långt från detta mål idag, avslutar Joakim Eriksson, platschef Sportfiskarna Forshaga.

För mer info om strategin, se pressmeddelande från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Fiske i Värmland, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv