Sportfisket och jakten bör ingå i Girjasutredning

jamtland-fjallfiske-...
Foto: Bengt Olsson / Fjällfisket har mycket stor betydelse för svenskt friluftsliv och det ger bland annat unga en möjlighet att komma ut på fiske i unika naturmiljöer.

Sportfiskarna och Svenska Jägareförbundet har reagerat på att Svenska Samernas Riksförbund (SSR) enbart vill att samiska företrädare ska få vara med och utforma direktiven till Girjasutredningen. SSR har i brev till landsbygds- och miljöministern påpekat att direktiven till den utredning som ska tillsättas efter Girjasdomen ska utformas i dialog med endast samiska företrädare. Övriga ”externa aktörer” ska enligt SSR inte få vara med och sätta ramarna för hur samiska frågor ska utredas. Brevet har fått Svenska Jägareförbundet och Sportfiskarna att reagera.

– För oss är det självklart att alla berörda ska kunna delta i den utredning som ska genomföras. Sportfiskarna och Jägareförbundet är beredda att med sin kompetens och sin lokala förankring på ett konstruktivt sätt bidra till förslag på lösningar som kan nå bred acceptans. Förbunden anser att öppenhet, respekt för olika intressen och en god dialog med bred förankring är avgörande ingredienser för att nå långsiktigt hållbara lösningar, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Girjasdomen fortsätter med andra ord att skapa frågetecken kring tillgängligheten till statens marker ovan odlingsgränsen. Många är oroliga för jakten och fisket, men också för möjligheterna till ett aktivt friluftsliv. En av förklaringarna till detta är att domen tolkas olika.

– En mycket viktig sak att slå fast är att Girjasdomen enbart behandlar Girjas område. Tyvärr märker vi att en del vill applicera slutsatserna i domen på andra renskötselområden. Men så kan man inte göra, eftersom domen bara övervägt de speciella förutsättningar som finns i Girjas, säger Anders Iacobaeus, styrelseledamot i Svenska Jägareförbundet.

Grundinställningen för de båda förbunden är att man måste närma sig frågan med ödmjukhet och förståelse för att många människor har berättigat intresse av att få tillgång till statens mark ovan odlingsgränsen. Den lösning som organisationerna vill se måste därför beakta både renskötsel, näringsverksamhet, tillgång till jakt och fiske och övrigt friluftsliv.

– Bägge organisationerna är beredda att med sin kompetens och kunskap bidra till konstruktiva diskussioner för att lösa de knutar som finns. Vi tror inte på att man ska exkludera olika organisationer och intressen om man vill ha en långsiktig och fungerande lösning, säger Anders Iacobaeus.

Just därför har Sportfiskarna och Svenska Jägareförbundet skickat en gemensam skrivelse till regeringen och betonat att man vill vara med från början. Läs skrivelsen här.

Läs mer om Sportfiskarnas ståndpunkter i frågan om fjällfisket här: Fjällfisket.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Förening, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv