Ståstorpsån restaureras!

DSC_0300_800

Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Planen är att hela vattendraget ska återställas genom bl a återmeandring, kantavplaning, anläggande av svämzoner och våtmarker samt återställning av lek och uppväxtområden för fisk. Först ska en visningssträcka iordningställas för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är genomförd i sin helhet.

Arbetet med att schakta om visningssträckan och anlägga tillhörande våtmark är redan genomfört under ledning av projektledare Johnny Carlsson. Sportfiskarna är nu i full färd med att tillsammans med markägaren anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Det finns en mycket stor potential till förbättring av dessa vattendrag! Sportfiskarna räknar med att åtgärderna, utöver minskad närsaltbelastning och ökad biologisk mångfald, resulterar i en kraftigt ökad produktion av havsöringssmolt. Åtgärderna kommer att följas upp med återkommande elfiskeundersökningar.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Malmö, Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv