Sportfiskarna kritiska till MSC-certifieringen av sill och strömming i Östersjön

stromming

Sportfiskarna har under många år arbetat för att flytta ut trålgränsen och tydligt uttryckt en kritisk hållning till det storskaliga pelagiska fiske som bedrivs i Östersjön på sill och strömming. Detta fiske har nu blivit Marine Stewardship Council-certifierat, (MSC). 

Fisket som MSC-certifierats påverkar, av allt att döma, de kustnära bestånden och den ekologiska balansen i Östersjön på ett klart negativt sätt. MSC:s certifieringsstandarder borde grundas på försiktighetsprincipen. Fisket borde därför inte certifierats. Forskningsläget är oklart och mer relevanta frågeställningar måste hanteras av ICES, (Internationella havsforskningsrådet). 

Kritik har framförts mot att det i Sportfiskarnas förbundsstyrelse sitter en ledamot som arbetar för MSC. Ellen Bruno är en av förbundsstyrelsens mest välmeriterade ledamöter inom fisket. Hon är utbildad marinbiolog och har arbetat med havs- och vattenfrågor i mer än 15 år, bland annat i statlig förvaltning, EU-kommissionen, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och nu för närvarande MSC. Ellens medverkan i förbundsstyrelsens arbete har inte påverkat förbundets ställningstaganden i sill- och strömmingsfrågan.

- Sportfiskarnas uppfattning i frågan om strömmingsfisket i Östersjön är tydlig och klar. Jag lyfte själv frågan i senaste numret av Svenskt Fiske. Jag förutsätter att alla ledamöter i Sportfiskarnas förbundsstyrelse står bakom denna grundläggande hållning, säger Sportfiskarnas förbundsordförande Joakim Ollén.
 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv