Omprövningen av vattenkraften kan börja

varvning_massan_540....
Äntligen, efter många år av påverkan, kan miljöprövningen av vattenkraften komma igång.

Efter en lång väntan tog regeringen den 25 juni beslut om en nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP). 

I januari 2019 genomfördes omfattande lagändringar för vattenkraften i Sverige. Den mest omvälvande förändringen är kravet på att vattenkraftanläggningar ska ha moderna miljövillkor. En majoritet av Sveriges drygt 2000 vattenkraftverk saknar grundläggande miljökrav såsom fiskvägar, fingrindar framför turbinerna och miljöanpassade flöden, till följd av att svenska vattenkraften fram tills nu haft eviga, otidsenliga tillstånd. Hundratals små kraftverk har aldrig prövats i domstol och har därför inga villkor alls.

NAP har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät och innebär att ca 2 400 vattenkraftverk och tillhörande dammar ska prövas under en 20-års period. 

Med moderna miljövillkor avses att villkoren ska vara bestämda enligt miljöbalken, och att miljövillkoren därefter som huvudregel inte får vara äldre än fyrtio år.

Genom en branschgemensam finansieringslösning ska de åtta största kraftbolagen bidra med totalt 10 miljarder SEK till miljöåtgärder under 20 år. Finansieringen kommer att täcka prövningskostnader och 85 % av åtgärder som t ex fiskvägar och utrivningar, och dessutom produktionsbortfall som motsvarar 95 % av den totala elproduktionen. I utbyte mot kraftbolagens 10 miljarder har regeringen beslutat om en generös skattesänkning för vattenkraften.

NAP är vägledande för myndigheternas arbete med prövningar och för vattenförvaltningen, och  en tidsplan har också beslutats för när varje kraftverk ska prövas i domstol. Planen är inte en avvägning för det enskilda vattenkraftverket, utan baseras på en nationell analys av vattenmiljönytta och tillgång till vattenkraftsel. 

Sportfiskarna ser fram emot att denna utmanande process äntligen kan sätta igång och kommer att verka för att natur- och fiskevärdena beaktas och respekteras i hög utsträckning i kommande prövningar.


 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv