Region Väst

I Region Väst bedrivs omfattande projektverksamhet med inriktning på restaurering av strömmande vatten, återskapande av flodpärlmusselbestånd och insatser för att stärka bestånden av öring och lax. Från kontoret i Göteborg administreras den viktiga kalkningsverksamheten i Göteborgsregionen och 70-talet fiskevatten upplåts till allmänheten. Ungdomsarbetet är mycket omfattande. Kontoret i Forshaga driver fiskecampen vid Forshagaforsen och upplåter där landets förmodligen bästa strömfiske efter lax och öring. Vänern, Gullspångsälven och Klarälven är viktiga vatten där mycket fiskevårdande insatser genomförs.

Under 2022 genomför vi bland annat följande:

► Gäddyngelinventeringar i Klarälven, Vänern, Göta älv och Nordre älv

► Elfiske på 140–160 vattensträckor i regionen

► Fortsatt arbete med dammutrivningarna vid Lilla Röd (Örekilsäven) samt i Ålanda ström (Säveån)

► 10-talet utbildningar i fisketillsyn med egna utbildare

► Västerhavskampanj för att belysa misshushållningen av Västerhavet

► Arbete med kontroll, inköp och utsättning av lax till Vättern

► Kontroll av lax/öring till Vänern åt Laxfond Vänern

► Bevakning av Gullspångsälven inom ramen för den nationella prövningsplanen för miljöanpassning av vattenkraft

► Minst 4 600 barn tas ut inom ramen för Skolbäcken, Fiskelov, Street, tjejfisken och särskoleprojekt

► Bevakningen av regionala och nationella försurnings- och kalkningsfrågor

► Bevakning av situationen för Atlantlax med fokus på förvaltning, fångststatistik, beståndsövervakning/monitoring och sjukdomsproblematik

► Uppstart av en femårig storsatsning kopplad till EU-projektet ”Ecostreams for LIFE”, med målet att skapa en storskalig odling och forskningsmiljö för flodpärlmussla

Kontaktuppgifter till Region Väst>>

Aktuella projekt/verksamheter:

Fiske i Värmland
Skolbäcken
Försurning/kalkning

AkTUELLT