Region Väst

I Region Väst bedrivs omfattande projektverksamhet med inriktning på restaurering av strömmande vatten, återskapande av flodpärlmusselbestånd och insatser för att stärka bestånden av öring och lax. Från kontoret i Göteborg administreras den viktiga kalkningsverksamheten i Göteborgsregionen och 70-talet fiskevatten upplåts till allmänheten. Ungdomsarbetet är mycket omfattande. Kontoret i Forshaga driver fiskecampen vid Forshagaforsen och upplåter där landets förmodligen bästa strömfiske efter lax och öring. Vänern, Gullspångsälven och Klarälven är viktiga vatten där mycket fiskevårdande insatser genomförs. Kontaktuppgifter till Region Väst>>

Aktuella projekt/verksamheter:

Fiske i Värmland
Skolbäcken
Försurning/kalkning

AkTUELLT