EU-beslut om fiskekvot fortsatt hot mot östersjötorsken

kvottorsk_webbFoto: Freewater Pictures

Under måndagskvällen beslutades fiskekvoterna för Östersjön 2019. För det östra torskbeståndet blev beslutet en besvikelse. Minskningen av fiskekvoten blev inte lika stor som de vetenskapliga råden föreslagit. Sverige fick tyvärr inte gehör för sin mer restriktiva inställning i frågan.

– Det är obegripligt att både kommissionen och ministerrådet kan försvara en fortsatt hög kvot på ett torskbestånd som är akut hotat, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Det årliga rådsmötet gick av stapeln i Luxemburg, med Sverige i en framträdande roll. Sedan halvårsskiftet är Sverige ordförande i BALTFISH, vilket är östersjöstaternas regionala organ för fiskefrågor. På måndagskvällens presskonferens framhöll EU:s fiskekommissionär Karmenu Vella särskilt Sveriges och landsbygdsminister Sven-Erik Buchts roll som ordförande för BALTFISH och det förarbete som gjorts där. Kommissionären påpekade också att det fortsatt finns ett överfiske i Östersjön och att flera bestånd är i fortsatt dåligt skick.

Sportfiskarna har gått igenom vad kvotbesluten innebär för våra viktigaste fiskbestånd.

Östra torskbeståndet: -15 % (24 112 ton)
Den stora besvikelsen i rådsförhandlingen. Inte alls en lika stor minskning som de vetenskapliga råden förordade. Syrefria områden, parasiter, ett småväxt torskbestånd med dålig lönsamhet för yrkesfisket och inte ens det faktum att yrkesfisket inte fiskar upp kvoten framkallar det minsta lilla ansvar hos ministerrådets medlemmar. Sverige verkar ha drivit på för en större sänkning av kvoten men fick tyvärr inte gehör för en mer restriktiv inställning i frågan.

Västra torskbeståndet: +70 % (9 515 ton)
Det västra torskbeståndet är på god väg att återhämta sig, men återhämtningen är baserad på en enda stark årsklass, varför kommissionens förslag från augusti stannade på +31 %. Ministerrådet, ivrigt anförda av Danmark i denna fråga, beslutade dock till slut om en ökning på hela 70 %.

Ökad bag limit för sportfisket: sju fiskar
Sedan 2017 regleras fritidsfisket efter torsk i västra Östersjön genom en bag limit. Inför årets förhandling har Sportfiskarna tillsammans med danska och tyska sportfiskeförbunden drivit frågan om en mer proportionell reglering. Med en ökning av kvoten för yrkesfisket måste kvoten ökas även för sportfisket. Det är viktigt inte minst för sportfisketurismföretagare i Öresundsregionen.

Lax: oförändrad kvot (91 132 laxar)
Laxen har varit hårt ansatt av bland annat sjukdomen M74 och ett polskt tjuvfiske där man rapporterar laxfångster som den icke-kvoterade arten havsöring. Det polska tjuvfisket är en fråga som Sportfiskarna och vår europaorganisation European Anglers Alliance rapporterat om flera gånger.

Rådet beslutade nu om ett helhetsgrepp vad gäller frågan om lax i Östersjön, dels genom att inte följa kommissionens förslag på en ökning av kvoten, dels genom ett gemensamt uttalande av Östersjöländerna och EU-kommissionen att åta sig att eliminera all felrapportering och illegalt laxfiske från och med den 1 januari 2019. Flera åtgärder sätts in för att begränsa det polska tjuvfisket, bland annat genom att i vissa områden förbjuda fiske efter havsöring utanför fyra sjömil från land i syfte att ytterligare försvåra felrapportering av lax som havsöring. Denna reglering kommer inte att ha någon negativ påverkan på svenskt öringfiske.

– Vi är mycket glada över att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med sin finska kollega har lyssnat på vår kritik och nu kraftfullt har drivit frågan om att få kontroll på det polska tjuvfisket, säger Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.

Övriga kvoter
Bland övriga fiskekvoter kan nämnas att rödspättabeståndet går mycket bra, vilket avspeglas i en kvotökning på 43 %. Medan skarpsillbeståndet går bra har den på förhand omdiskuterade sillkvoten i västra Östersjön minskat med 48 %. De vetenskapliga råden förordade dock ett totalstopp, vilket delvis kunde förklaras med att man flyttat den så kallade referenspunkten för beståndet. Ett fiskestopp anses slå alltför hårt mot det småskaliga fisket i västra Östersjön och inte heller kommissionens förslag på -63 % följdes av ministerrådet.

Läs regeringens pressmeddelande HÄR.

Läs mer om de svenska fiskekvoterna HÄR.

 

 

 

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv