Bilda förening

I Sverige är det väldigt vanligt med olika typer av sportfiskeföreningar. Det är inte så konstigt med tanke på att sportfiske är en av landets största fritidsaktiviteter och att Sverige har ett ovanligt starkt föreningsliv. Det ska vara lätt och roligt att bilda en fiskeförening. På den här sidan har vi därför sammanställt tre enkla steg för hur ni går tillväga tillsammans med våra förslag på stadgar och protokoll.

Skälen att bilda sportfiskeklubb varierar, här några exempel:

  • - ett gäng fiskekompisar vill utveckla ”sitt” sportfiske
  • - intresse av att utveckla sportfisket på orten
  • - erbjudande om att arrendera fiskevatten
  • - kunna bedriva tävlingsfiske
  • - bedriva ungdomsverksamhet och lära ungdomar sportfiske

 

3 STEG – SEN ÄR FÖRENINGEN BILDAD

 

1. UPPSTARTSMÖTE

Minst tre personer med avsikt att starta föreningen samlas och förbereder ett förslag på stadgar, mål och vilken inriktning föreningen ska ha.

Klicka här för Sportfiskarnas förslag till föreningsstadgar 

2. KONSTITUERANDE ÅRSMÖTE

På detta möte samlas personerna som tagit beslut om att starta föreningen (samt övriga personer som delar föreningens mål/intresse) och antar stadgarna och utser en styrelse.

klicka här för Sportfiskarnas förslag till protokoll till konstituerande årsmöte

3. KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

På detta möte spikas budget och verksamhetsplan för nästa år. I mindre föreningar är det vanligt att detta hålls direkt efter årsmötet då alla personer redan är på plats.

Klicka här för Sportfiskarnas förslag till protokoll till konstituerande styrelsemöte

 

REGISTRERA IDEELL FÖRENING

Om ni vill öppna ett bankkonto, hyra lokal eller ansöka om bidrag behövs ett organisationsnummer från Skatteverket.

 

FÖR MER INFORMATION

förening.se finns detaljerad information om hur man bildar en förening.

Ni kan alltid kontakta oss på info@sportfiskarna.se så hjälper vi gärna er med era frågor.