Fisketillsyn

Utförandet av Fisketillsyn är en av våra anslutna föreningars viktigaste verksamhetsområden och en av förutsättningarna för ett trevligt och hållbart sportfiske. Under 2023 tar Sportfiskarna ett bredare grepp för att stötta våra föreningar på området med utbildningar, fortbildningar och nyframtagna blanketter.

Grundutbildningar och fortbildningar i fisketillsyn

Region Västs ambition är att arrangera minst en grundutbildning varje höst och vinter, och fortbildningar efter behov. Utbildningarna sker digitalt via Teams. Anmälan skickas till fisketillsyn@sportfiskarna.se med namn, personnummer, adress, mobilnummer och mailadress. Kostanden för grundutbildning är 700 sek för medlem och 1000 sek för dig som inte är medlem. För fortbildningar är kostnaden 500 sek respektive 800 sek.

Nästa tillfälle är en kombinerad grund- och fortbildning som arrangeras digitalt 24-25 maj, klockan 18:00 till 21:30.

Välkomna med er anmälan!