Mer fiske, friluftsliv och naturupplevelser i Gästrikebygden

Fram till hösten 2024 driverSportfiskarna i Gävleborg ett projekt som syftar till att främja ett intresse för naturen och friluftslivet. Projektet heter Mer fiske, friluftsliv och naturupplevelser i Gästrikebygden.

Om verksamheten:

Genom att arrangera olika typer av aktiviteter på olika platser i Gästrikland hoppas vi kunna nå grupper av framför allt barn och ungdomar som kanske inte normalt tar sig ut i naturen av olika anledningar. Aktiviteter som erbjuds är exempelvis utomhuspedagogiska upplevelser för skolklasser, fiske under friluftsdagar och fiskeaktiviteter för olika typer av grupper.

Syftet med projektet är att erbjuda ingångar till nya fritidsaktiviteter för att skapa en meningsfull fritid. Att ge dem som står långt ifrån friluftslivet en möjlighet att prova. Att visa att fiske varken behöver vara krångligt eller särskilt dyrt. Vi vill skapa anledningar till att vara i naturen utanför stadskärnorna. Vi vill bidra med kunskap för att öka självförtroende och naturintresse. Vi vill också engagera lokala fiskeklubbar och fiskevårdsföreningar och tillsammans med dem visa platser deltagarna sedan kan ta sig till för att träffas, fiska och vistas i naturen. Vi vill öppna upp för ett framtida miljöengagemang och ett intresse kring de många ideella fiskeklubbarna och fiskevårdsföreningarna vi har i Gästrikland.

Har du en skolklass eller en grupp som du tror skulle uppskatta upplägget är du välkommen att kontakta mig för mer information.

Pär Dahlgren, 0791020922, par.dahlgren@sportfiskarna.se

Projektet finansieras via medel från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Leader Gästrikebygden. www.leadergastrikebygdenllu.se