Regnbågsfiske

Sportfiskarna erbjuder put and take-fiske i natursköna Mellansjön och Kvarnsjön ute på Värmdö. Här görs regelbundna utsättningar av regnbåge med hög kvalité och man kan hyra båt för ett härligt avslappnat fiske. På vintern sätts röding in för isfiske. Även i sjön Trekanten som ingår i Sportfiskekortet kan man fiska regnbåge.

 

Om fisket

Mellansjön och Kvarnsjön ligger båda vid Malma på Värmdö i en vacker och genuin skärgårdsmiljö. Bra landfiskemöjligheter i Mellansjön, landfiske är möjligt på vissa platser i Kvarnsjön. Båtar finns att hyra till båda sjöarna.Tillåtna fiskemetoder i Mellansjön: mete, kastflöte, pimpel, spinn/haspel och fluga.
I Kvarnsjön är det under den isfria perioden endast tillåtet att flugfiska. Fiske från flytring är tillåtet i båda sjöarna. Extra fisk sätts in inför varje isfiskesäsong på både Mellansjön och Kvarnsjön.
Se vår film med fisketips för regnbåge under senhöst.
Djupkarta båda sjöarna
Karta bottenhårdhet Kvarnsjön

Allmänna fiskeregler för båda sjöarna

Fiske med endast ett fiskespö per person är tillåtet. Det är ej tillåtet att använda egen båt eller sätta motor på någon av uthyrningsbåtarna. 3 laxartade fiskar får tas upp per fiskekort. Då fiskekvoten fyllts krävs nytt fiskekort för fortsatt fiske. Vid vinterfiske får fisk som tagits upp ej återutsättas.
Övrigt: eldning får endast ske vid iordningställda eldplatser. Skräp och annat avfall skall alltid tas med efter fisket. Hänsyn skall självklart tas till andra fiskande och personer vid sjöarna.

Köp fiskekort

Alla fiskekort säljs via: fiskekort.se/varmdosjoarna
Dagkort/familj 150 kr (maxfångst 3 laxartade fiskar)
Fiskekortet gäller i båda sjöarna oavsett säsong men observera att endast flugfiske är tillåtet i Kvarnsjön under sommarsäsong.

Båthyra Mellansjön och Kvarnsjön

Roddbåtar till Kvarn- och Mellansjön bokas och hyrs hos OKQ8 i Gustavsberg, 08-570 313 00 (säljer även fiskekort).
Priset är 80 kr per dag, observera att motor EJ får användas. 
Båtarna till Mellansjön ligger vid bryggan som ses från vägen.
Båtarna i Kvarnsjön nås via den skyltade stigen från parkeringen.

Vägbeskrivning

Sjöarna ligger vid Malma Kvarn, cirka 50 minuters körning från Stockholm city på Värmdöleden/väg 222, mot Stavsnäs. Svänger höger mot Malma efter Strömma/Didriksdal och kör 2,8 km till en trevägskorsning, ta sedan vänster mot Malmakvarn. Kör sedan 2,5 km fram till Mellansjön på vänster sida. Efter uppförsbacken vid Mellansjön finns en parkering på höger sida.
Under sommarhalvåret trafikerar SL sträckan Slussen-Malma kvarn, med buss. Mer info: www.sl.se