DM i Gädda

I de flesta tävlingsgrenar inom fiske är distriktsmästerskap också kval till kommande SM-final och sedan 2018 är det så även för grenen Gädda. Tio procent av deltagarna på DM är kvalificerade att vara med på SM finalen. 

 


Om DM i Gädda

Om det saknas DM-arrangemang i ditt distrikt, eller om det aktuella datumet inte alls passar, så får man kvala via DM i ett annat distrikt. Målsättningen på sikt är dock att alla distrikt ska arrangera ett DM. Förbundet bidrar gärna med att stötta distriktstävlingsledare och lokala föreningar i att organisera nya tävlingar. Hör av er till oss om intresse finns att genomföra DM i ert distrikt. Gällande regler för tävlingsgrenen Gädda ger också stöd och vägledning för arrangören. Alla som deltar på DM måste vara individulla medlemmar i förbundet (klicka här för att bli medlem om du inte redan är det) och tävlingen ska vara sanktionerad.

2020 års DM-tävlingar i Gädda:
13 Juni Västernorrland
5 Sept Jönköping
Uppsala återkommer med datum
Stockholm återkommer med datum
Dalarna återkommer med datum
Sömland återkommer med datum
Väst återkommer med datum
Värmland, Gästrikland, Östergötland planerar men avvaktar