DM i Gädda

I de flesta tävlingsgrenar inom fiske är distriktsmästerskap också kval till kommande SM-final och sedan 2018 är det så även för grenen Gädda. 10 procent av deltagarna på DM är kvalificerade att vara med på SM finalen. För att få vara med och delta på DM måste du vara individuell medlem i Sportfiskarna.

Alla arrangörer erhåller efter godkänd sanktionering DM-medaljerna och 5 exklusiva mössor fritt från Sportfiskarna.

Om DM i Gädda

Om det saknas DM-arrangemang i ditt distrikt, eller om det aktuella datumet inte alls passar, så får man kvala via DM i ett annat distrikt. Målsättningen på sikt är dock att alla distrikt ska arrangera ett DM. Förbundet bidrar gärna med att stötta distriktstävlingsledare och lokala föreningar i att organisera nya tävlingar. Hör av er till oss om intresse finns att genomföra DM i ert distrikt. Under fliken "regler" finner ni gällande regler som också ger stöd och vägledning för arrangören. Alla som deltar på DM måste vara individulla medlemmar i förbundet (klicka här för att bli medlem om du inte redan är det) och tävlingen ska vara sanktionerad.

2022 års DM-tävlingar i Gädda:
Jönköping 14 maj
Södra Älvsborg 28 maj
Västernorrland 4-5 juni
Skaraborg 20 aug
Uppsala 18 sept
Stockholm 25 sept
Gästrikland 15 okt
Södermanland 16 okt
Dalarna 30 okt
Värmland/Dalsland 30 okt
Väst 12 nov