Tävlingsfiske

Det populära tävlingsfisket genomförs i en mängd olika grenar. Grenarna pimpel, mormyska, traditionellt mete, internationellt mete, trolling, fluga, abborre, gädda, havsfiske och kust & sjö är de grenar där det idag finns ett nationellt regelverk. I de flesta grenar arrangeras SM-tävlingar varje år och i några deltar svenskar i landslag i NM, EM och VM.

Tävlingskalendern ger en bra överblick för de sanktionerade tävlingar som är på gång, observera att SM tävlingar har egen flik. När arrangören rapporterat resultaten så flyttas tävlingen till fliken resultat eller i förekommande fall till SM fliken.


Covid-19 - Info om arrangörsansvar för genomförande av tävling

Det är upp till varje enskild arrangör att avgöra när och hur en tävling ska genomföras, eller inte genomföras.

Under rådande situation är det extra viktigt att arrangörer tar beslut om genomförande efter noggrant beaktande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter.

Arrangör måste tillse att tävling eller annan sammankomst kan genomföras på ett säkert sätt och att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter följs.

För aktuell information läs mer på: www.folkhalsomyndigheten.se

AKTUELLT