För tävlingsarrangörer

På den här sidan kan du som är ansvarig tävlingsarrangör beställa material, ansöka om sanktionering av tävling, rapportera resultat mm. TIPS: läs först vår Manual för tävlingsarrangörer. Om ni ansöker om att få arranger SM/Landslagskval så kontakta först ansvarig tjänsteman eller tävlingskommittén för att underlätta för alla parter. OBS: Med anledning av situationen till följd av coronaviruset påminner Sportfiskarna om att alla tävlingar ska följa myndigheternas gällande rekommendationer vid tävlingstillfället. 

Vad vill du göra?

- Sanktionera tävling
- Logga in för att ändra uppgifter om sanktionerad tävling eller rapportera resultat
- Beställa tävlingsmaterial
- Ansöka om att få arrangera SM/Landslagskval

 


Covid-19 - Info om arrangörsansvar för genomförande av tävling

Det är upp till varje enskild arrangör att avgöra när och hur en tävling ska genomföras, eller inte genomföras.

Under rådande situation är det extra viktigt att arrangörer tar beslut om genomförande efter noggrant beaktande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter.

Arrangör måste tillse att tävling eller annan sammankomst kan genomföras på ett säkert sätt och att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter följs.

För aktuell information läs mer på: www.folkhalsomyndigheten.se