Skolbäcken

För Sportfiskarna är naturkunskaper och miljöengagemang nära kopplat till positiva upplevelser ute i det fria – vid bäcken, sjön, kustlinjen och våtmarken. Att få se, höra och känna på en levande vattenmiljö ger intryck som håller sig kvar. Om vi dessutom ger våra barn möjligheten att göra praktiska insatser som skapar än mer liv i vattnet – då har vi gjort något verkligt betydelsefullt. Därför har vi på Sportfiskarna utvecklat satsningen ”Skolbäcken”.


Skolbäcken

Under 2021 storsatsar Sportfiskarna på fiskevård på skoltid genom det nya läro-och upplevelsekonceptet Skolbäcken. I fyra regioner runt om i Sverige kommer förbundets ungdomsansvariga årligen att ta ut närmare 6000 skolbarn till vatten där de får uppleva spännande natur på allra närmsta håll.

Utgångspunkten är fisken och vattnet – vilka fiskar hittar vi i vattendraget (undersöks via elfiske!), vad äter fisken? Hur ser vattendraget ut? Vilka förutsättningar krävs för att fisken ska trivas? Och vad gör vi praktiskt här idag för att göra det bättre för fisken? I anslutningen till sista frågan kan det bli tal om att lägga sten och grus. Kanske planterar ni träd eller bygger en risvase? Allt vävs ihop med lärorika lekar och fyndig utomhuspedagogik.

Läs mer och få tips till undervisning: Inspirationskompendium Skolbäcken.

Forskning visar att Skolbäcken är en succé:
Sportfiskarnas pedagogiska projekt Skolbäcken har nyligen utvärderats av forskare från Göteborgs universitet. Utvärderingen som genomfördes under våren 2018 syftade till att undersöka i vilken utsträckning som Sportfiskarnas målsättningar med Skolbäcken uppnås. Utvärderingen resulterade i rapporten: "Skolbäcken: Som ett rinnande vatten?"

Vill ni veta mer om Skolbäcken– kontakta våra regionalt ungdomsansvariga:
Jönköping - Hanna Eriksson, 073-7106640, hanna.eriksson@sportfiskarna.se
Forshaga – Joakim Eriksson, 070-441 42 03, joakim.eriksson@sportfiskarna.se
Göteborg – Hans Lindqwist, 08-410 80 608, hans.lindqwist@sportfiskarna.se
Malmö – Julius Jarving Ohlsson, 070-0209055, julius.jarving.ohlsson@sportfiskarna.se
Stockholm – Mattias Andersson, 08-41080641, mattias.andersson@sportfiskarna.se
Stockholm – Victor Sandberg, 08-410 80 611, victor.sandberg@sportfiskarna.se
Visby/Gotland - Joakim Lyander, 0737-42 35 03, joakim.lyander@sportfiskarna.se
Halland - Martin Lindström, 070-509 44 89, martin.lindstrom@sportfiskarna.se
Jämtland - Eva Nordin Svedlund, 079- 101 11 32, eva.nordin.svedlund@sportfiskarna.se
Luleå/Norrland - Tobias Hellman, 079-1042420, tobias.hellman@sportfiskarna.se