Karpfisk

"Cyprinus carpio"

Karpen är en storvuxen allätare med två par skäggtömmar runt munnen. Den har planterats in i dammar och sjöar sedan ett par tusen år tillbaka. I ursprungsformen är den täckt av stora fjäll, men framodlade varianter har få, eller inga synliga fjäll, eller bjärta färger. Läderkarpen har inga synliga fjäll alls och spegelkarpen endast några få, stora fjäll. Koikarpar är färggranna och kan ibland tinga ett högt pris hos vissa samlare. Ursprungsformen fjällkarp har en färg som går från silvrig, via guld, till brungrön.

En karp kan bli runt metern lång, men framför allt kan den bli väldigt kraftig och närmast cylinderformad. Ryggfenan sträcker sig över mer än halva ryggen. I framkant av både ryggfenan och analfenan har karpen en kraftig, sågtandad fenstråle. Den är en effektiv allätare som grumlar upp vattnet där den rotar runt i botten. I södra delen av Sverige kan karpen fortplanta sig. Nykläckta yngel behöver relativt hög värme för att klara sig och många stryker med under första vintern.

Visste du att...?

• Spegelkarp, läderkarp och koikarp är odlingsformer av karp och inga egna

arter. 

• Karpyngel har en tydlig svart prick vid stjärtfenans bas. Karpen kan bilda hybrider med ruda.

Detaljer

Munnen kan skjutas ut, som ett litet, kort, rör när den äter i bottensedimentet. Fjällkarpen har runt 33-40 fjäll längs sidolinjen.

Ekologi

Levnadsmiljö 

I vilt tillstånd lever karpen i grunda sjöar och lugnt flytande vattendrag. Eftersom den är inplanterad finns den både i mindre dammar som i stora, mer näringsfattiga sjöar. Under vintern är karpen inaktiv, men under stora delar av året en effektiv ätmaskin.

Föda 

Karpen äter bottenlevande smådjur och andra organismer, men även växtdelar. För det mesta hittar den maten i bottensedimentet.

Lek och tillväxt 

Karpfisk föredrar varmt vatten. Leken startar vid en vattentemperatur på nära 20 grader, vilket betyder maj-juli. En miljon ägg kan en hona lägga. Aggen som klibbar fast på växter kläcks efter 3-8 dygn. En karp växer snabbt när förhållandena är gynnsamma. Ett kilo per år är inte ovanligt under karpens tidiga år. Honan blir könsmogen vid 4 års ålder, hanen vid 3. En karps livslängd ligger kring 10-20 år, men det finns uppgifter om fiskar som levt uppemot 50 års ålder.

Släktskap

Familj 

Cyprinidae

Släkte 

Cyprinus

Andra svenska arter i släktet

Nej.

Liknande arter i Sverige 

Mindre karpar kan blandas ihop med ruda eller silverruda.

Status & utbredning

Karpen är inplanterad i många olika vatten och kan i vissa, framför allt mindre vatten konkurrera ut naturliga fiskbestånd. Arten är inte hotad.

Fiske

Karpen är en av Sveriges populäraste arter för metare. Just därför planteras den också ut i många fiskevatten. En stor karp är mycket stridbar och ibland svår att locka till att äta och nappa. I Sverige är karpen ovanlig som matfisk, medan den anses som en delikatess i många andra länder.

Svenskt sportfiskerekord: 27 460 gram < (Birger Holmqvist, Tegelbruksdammen, Skåne län, 2015-05-17).