Hälleflundra 

"Hippoglossus hippoglossus" 

En sällsynt bjässe som numera sällan återfinns i våra kustvatten. Den har en stor mun, en kraftig kropp och en sidolinje som går i en tydlig båge över bröstfenan. Den kan bli över tre meter lång och väga över 300 kg. Vår klart största plattfisk.

Visste du att...?

• Det latinska namnet Hippoglossus betyder "hästtunga" och syftar på hälleflundrans storlek och form. 

• Förr i tiden hände det att yrkesfiskare sköt ihjäl riktigt stora hälleflundror med salongsgevär innan de togs in i båten. Det ansågs riskabelt att ta in dem levande.

Detaljer

Hälleflundran är vår i särklass största plattfisk. Den är högervänd, har en stor och kraftig mun samt ett överlag robust utseende. Det högra ögat sitter något framför det vänstra. Ovansidan är brun eller mörkbrun, nästan svart på äldre fiskar, och lätt marmorerad med mörkare och ljusare fläckar. Undersidan är vit.

Stjärtfenans bakkant är svagt inåtbuktande och har spetsiga hörn. Sidolinjen går i en tydlig båge över bröstfenan. Fjällen är små och till antalet ca 160 längs sidolinjen.

Ekologi

Levnadsmiljö 

Hälleflundran är en aktiv rovfisk, som ofta uppehåller sig i de fria vattenmassorna och kan vandra långa sträckor. Den går ibland riktigt grunt och helt kustnära men återfinns under stora delar av året på större djup, ibland ned mot 1000-2000 m.

Lek och tillväxt 

Leken sker under perioden december-april på minst 300 meters djup. En stor hona kan producera 7 miljoner ägg, som är 4 mm stora och pelagiska. Efter 9-16 dygn kläcks äggen, och ynglen är då 6-7 mm. När de vuxit till en längd av 5-7 cm lämnar de det pelagiska livet och söker sig till bottnar på 30-100 meters djup.

Hälleflundran blir könsmogen vid en ålder av 4,5-18 år, beroende på uppväxtområde. Hanarna är då 55-110 cm och honorna 110-135 cm. Livslängden är 50 år.

Föda 

Hälleflundran äter främst andra fiskar, men bläckfiskar och andra djur ingår också i dieten.

Släktskap

Familj 

Pleuronectidae

Släkte 

Hippoglossus

Andra svenska arter i släktet 

Nej.

Status & utbredning

Hälleflundran är numera mycket ovanlig i våra vatten efter att ha fiskats hårt i många år. Den förekommer sällsynt i framför allt Skagerrak och norra Kattegatt och är klassad som Stark hotad (EN) på ArtDatabankens rödlista.

Fiske

Något riktat sportfiske förekommer inte i svenska vatten, även om enstaka hälleflundror ibland fångas på djupt vatten.

Svenskt sportfiskerekord: 111 300 g (Fredrik von Elern, Skagerrak, V Götaland 2013-07-22).