Braxen 

"Abramis brama"

Braxen är en hög och som vuxen över halvmetern lång karpfisk som från sidorna är tydligt hoppressad. Braxen skiljs från björkna och vimma genom att den har mörkgrå till bruna fenor och en färg på kroppen som oftast är kopparfärgad. Dock kan yngre exemplar ibland skifta i silver. Ögats diameter är betydligt mindre än avståndet mellan ögats framkant och nosen. Från faren skiljs braxen enklast genom att faren har en mycket lång analfena. Braxen kan också förväxlas med rudan men denne har en längre ryggfena. Möjligtvis kan braxen även förväxlas med karp. Denna har dock ett par skäggtömmar. Braxens mun ser ut som många andra fiskmunnar när den inte används. Under födosök skjuts munnen ut i en bälgliknande liten tratt som hjälper fisken att filtrera bottensediment

Visste du att...?

• Braxnar kan filtrera så mycket bottensediment att sjöar kan bli grumliga och att detta fenomen kallas bioturbation

Detaljer

Braxen har 51-60 fjäll utefter sidolinjen.

Ekologi

Levnadsmiljö 

I många fiskböcker nämns ofta vattendragens braxenregion. Med detta menas de breda djupa och långsamtrinnande delarna. Andra platser där braxen är vanlig är i Östersjöns skärgårdar och i många sjöar. Ofta påträffas stora stim av braxen över mjukbottnar där de födosöker.

Lek och tillväxt 

Braxenleken infaller under maj och juni i. grunda, varma och vegetationsrika miljöer. Hanen har under perioden ett ofta avlångt revir som han aggressivt försvarar mot närgångna inkräktare. Inkräktare kan i detta fall vara allt från förbipasserande braxenhanar till fiskedrag. Den som varit i närheten av en braxenlek vet att det kan plaska ordentligt i vassen under denna period. Inte minst eftersom det kan leka massor av braxnar i samma område. Honan lägger under några dygns lek upp till 300 000 ägg vilka fäster på växtligheten. Rommen kläcks efter 2-14 dygn.

Föda 

Braxen intar i regel sin föda genom att filtrera bottensediment på smådjur och sannolikt utgör fjädermygglarver stapelfödan i många vatten. Större individer kan också äta mindre fiskar.

Släktskap

Familj 

Cyprinidae (karpfiskar)

Släkte 

Abramis

Andra svenska arter i släktet

Nej.

Liknande arter i Sverige 

Braxen kan förväxlas med björkna, vimma, faren och ruda. Eventuellt kan den även förväxlas med karp.

Status & utbredning

Braxen finns i hela södra Sverige och efter hela ostkusten. Arten påträffas sporadiskt på Gotland men tycks inte ha någon fast lekpopulation. Den saknas i Norrlands inland. Det finns inget hot mot braxen som art. Däremot anser många som vistas i Stockholms skärgård att arten minskat i antal under de senaste tio åren.

Fiske

Braxen utgör ingen viktig matfisk i Sverige men anses av många vara mycket god både som inkokt och som rökt.

Som sportfisk är braxen en populär art. Inte minst eftersom den är storväxt, men även eftersom den ofta förekommer i stort antal. Många sportfiskare i södra delen av landet har nog också barndomsminnen från bryggan när den första braxen nappade på den maskagnade kroken.

Svenskt sportfiskerekord: 8 340 gram (Tobias Andersson, Rögle dammar, Skåne, 2015-06-10).